A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
Jā:
(59%) - 54 balsu
Nē:
(41%) - 37 balsu
Nezināju, ka tas nepieciešams:
(0%) - 0 balsu
Balsu skaits: 91
<< Iepriekšējais <<  
Uzņēmējiem » Par Cēsu novadu

Par Cēsu novadu
Cēsu novadā ietilpst Cēsu pilsēta un Vaives pagasts, kuru kopējā platība kopā sastāda 172,828 km2. Cēsu tuvumā ir vairāki valsts nozīmes autoceļi, kā Rīga – Veclaicene, Inčukalns – Valka.
Iedzīvotāju skaits Cēsu novadā – 18554, no tiem 17005 dzīvo Cēsīs, bet 1549 Vaives novadā.
Meži ir viens no nozīmīgākajiem dabas resursiem novadā. Tie aizņem 50% no novada teritorijas. Mežu zemēs valdošā koku suga ir priede 64%, baltalksnis 22%, egle  7%. Otrs lielākais dabas resurss ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas aizņem vairāk nekā trešo daļu no novada platības – 34%. Cēsu novads ir bagāts ar dažādām mazākām un lielākām upēm un ūdenstilpnēm.
Pagājušā gadsimta otrajā pusē tika veikti pētījumi, kuros tika iegūtas ziņas, ka Cēsu novads ir bagāts ar derīgajiem izrakteņiem – kūdras, bezakmens māls, dolomīta, smilts, grants, saldūdens kaļķieži, sapropeļa krājumi, kā arī avotu purvi ir bagāti ar dzelzi.

Galvenie uzņēmējdarbības virzieni Cēsu novadā ir: pārtikas ražošana (Cēsu Alus, Vinnis, Livonia u.c.), loģistikas un transporta pakalpojumi (AB.G. Person, AAG, BBP Transports, FamasAuto, Combi Logistics u.c.), ceļu būve (Imberteh, Ceļinieks 01, Virāža, Rasmansis&Dankers u.c.), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts (Recro, Unitruck), lauksaimniecība (z/s Kliģēni, Gaižēni), mežsaimniecība un kokapstrāde (Vidzemes privātmeži, Inerce, Nordplay u.c.) , profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi un dažādi citi pakalpojumi. Cēsu pilsētā liela daļa uzņēmumu darbojas pakalpojumu sniegšanas sfērā.
Novada centrs Cēsis ir aktīva tūrisma pilsēta, kas piesaista gan vietējos, gan ārvalstu tūristus (līdz 400 tūkstošiem apmeklētāju 2016). Jāatzīmē, ka pēdējo gadu laikā naktis, ko ārvalstu tūristi pavada Cēsīs, pakāpeniski pieaug.
Uz 2017.01.05, saskaņā ar Lursoft datiem, Cēsu novadā reģistrēti 1906 uzņēmumi, no kuriem 589 uzņēmumā ir nodarbināts vismaz 1 cilvēku. Apgrozījums vairāk kā 1 miljons EUR (2016.g.) ir vismaz 46 novada uzņēmumos, bet vairāk kā 1 EUR ir 565 uzņēmumos.


  Uzņēmums   Apgrozījums 2016,
EUR
pret 2015
1 CĒSU ALUS, A/S   47,313,941.00 7%
2 ALB, SIA   18,459,590.00 5%
3 M.E. LAT-LUX, SIA   12,325,187.00 -28%
4 BEĀTUS, SIA   11,995,312.00  10%
5 CATA, A/S   11,276,744.00  3%
6 GAIŽĒNI, SIA   9,731,077.00  36%
7 NODUS, SIA   7,037,962.00 -1%
8 TOLMETS VIDZEME, SIA   6,158,884.00 2.31 reizes
9 AŽIŅA KOMERCFIRMA "MARKETS", SIA   5,470,289.00  -14%
10 CĒSU KLĪNIKA, SIA   4,761,493.00  3%
11 AB.G.PERSSON, SIA   3,402,616.00  2%
12 ALTEHS, SIA   3,174,121.00  23%
13 SK GREAN ENERĢIJA, SIA   2,959,474.00  12%
14 CĒSU SILTUMTĪKLI, SIA   2,838,372.00  5%
15 VIDZEMES PRIVĀTMEŽI, SIA   2,532,292.00  -7%
16 AAG, SIA   2,516,334.00 -2%
17 IMBERTEH, SIA   2,356,215.00  -7%
18 WOLF SYSTEM, SIA   2,343,954.00 -35%
19 VIRĀŽA, SIA   2,321,828.00 26%
20 ZĀLES, SIA   2,284,480.00  0%Printēt