A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sociālā palīdzība » Pabalsts mācību piederumu iegādei

» Sociālā palīdzība iedzīvotājiem:
» Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības) statusa piešķiršana
» Garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) pabalsts
» Dzīvokļa pabalsts
» Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
» Medicīnisko izdevumu apmaksa
» Apbedīšanas pabalsts
» Atbalsts audžuģimenēm
» Atbalsts bērniem bāreņiem
» Brīvpusdienas
» Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē
» Pabalsts mācību piederumu iegādei
» Bērna piedzimšanas pabalsts
» Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai
» Pabalsts pirts apmeklējumam
» Pabalsts 100 gadu jubilejā


PABALSTS MĀCĪBU PIEDERUMU IEGĀDEI
 
Pabalsts ir vienreizējs un to piešķir uzsākot jaunu mācību gadu:
  - trūcīgām ģimenēm – 25,00 euro katram skolniekam (Saistošie noteikumi Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā" 24.1. punkts);
  - maznodrošinātām ģimenēm – 20,00 euro katram skolniekam (Saistošie noteikumi Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā" 24.2. punkts);
  - bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 15,00 euro apmērā( Saistošie noteikumi Nr.17 " Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem" 29.punkts);
  - daudzbērnu ģimenēm - 20,00 euro katram skolniekam, kurš uzsāk mācības 1.klasē(Saistošie noteikumi Nr. 20 " Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā" 13.punkts).

Lai saņemtu pabalstu iedzīvotājiem jādodas uz Sociālo dienestu vai iesniegums jāiesniedz elektroniski valsts portālā www.latvija.lv (Kā elektroniski iesniegt iesniegumu?)

Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki.

Printēt