A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sociālā palīdzība » Brīvpusdienas

» Sociālā palīdzība iedzīvotājiem:
» Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības) statusa piešķiršana
» Garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) pabalsts
» Dzīvokļa pabalsts
» Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
» Medicīnisko izdevumu apmaksa
» Apbedīšanas pabalsts
» Atbalsts audžuģimenēm
» Atbalsts bērniem bāreņiem
» Brīvpusdienas
» Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē
» Pabalsts mācību piederumu iegādei
» Bērna piedzimšanas pabalsts
» Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai
» Pabalsts pirts apmeklējumam
» Pabalsts 100 gadu jubilejā


BRĪVPUSDIENAS SKOLĀ

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir:
  -  bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (Saistošie noteikumi Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā" 14. punkts);
  -  bērniem ar invaliditāti ( Saistošie noteikumi Nr. 16 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem" 5.punkts);
  -  bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem ( Saistošie noteikumi Nr.17 " Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem" 23.punkts);
  -  daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē kādu no Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēm     (pamatskola, vidusskola, vakarskola, ģimnāzija) (Saistošie noteikumi Nr. 20 " Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā" 8.punkts).
 
Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem.
Brīvpusdienas turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, līdz 24 gadu vecumam bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Lai saņemtu brīvpusdienas iedzīvotājiem jādodas uz Sociālo dienestu vai iesniegums jāiesniedz elektroniski valsts portālā www.latvija.lv (Kā elektroniski iesniegt iesniegumu?)

Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki.
 


Printēt