A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sasniegumi un apbalvojumi

LR Labklājības ministrijas Atzinības raksts:
2017.gadā Ērikai Verlei
2017.gadā Dagmārai Saulītei
2017.gadā Līvai Pētersonei
2014.gadā Astrīdai Eglītei
2013. gadā Svetlanai Lilitai Vasiļevai
2012.gadā Lainei Zālītei
2011.gadā Rudītei Petrovai
2011.gadā Astrīdai Eglītei
2010.gadā Ivetai Sietiņsonei
2008. gadā „Cēsu pilsētas domei konkursa „Sakārtotākā Latvijas pilsēta 2008” ietvaros par sasniegumiem sociālajā jomā”

LR Labklājības ministrijas konkursa "Labākais sociālais darbinieks Latvijā" Atzinība:
2019.gadā Dagmāra Saulīte
2013.gadā Ivetai Sietiņsonei
2013.gadā Dagmārai Saulītei
2013.gadā Ivitai Puķītei
2013.gadā Initai Kupčai

Sociālo pakalpojumu pārvaldes Atzinības raksts:
2008. gadā Svetlanai Lilitai Vasiļjevai

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicība:
2011.gadā Ingai Vīksnai
2010.gadā Ivitai Puķītei
2010.gadā Initai Kupčai
2010.gadā Ivetai Jermolājevai

Cēsu novada pašvaldības nominācija "Gada darbinieks":
2019.gads Anita Kociņa
2018.gads Signe Poreitere
2017.gadā Ērikai Verlei
2016.gadā Aivaram Eglītim
2015.gadā Agritai Enģei
2014.gadā Astrīdai Eglītei
2013.gadā Vitai Pleševnikai
2012.gadā Ligijai Kalniņai
2011. gadā Maijai Klimovičai
2010.gadā Vladimiram Kalandārovam
2009. gadā Skaidrītei Grīnbergai

Cēsu novada pašvaldības Atzinības raksts:
2017.gadā Anitai Kociņai
2017.gadā Ievai Bambānei
2017.gadā Vitai Pleševnikai
2017.gadā Skaidrītei Grīnbergai
2017.gadā Evijai Plažio
2017.gadā Signei Poreiterei

Cēsu pilsētas domes Atzinības:
2008. gadā Lainei Zālītei
2007. gadā Dzintrai Strautai

Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" Atzinība:
2019.gadā Evija Plažio
2019.gadā Kristīne Baškera
2019.gadā Signe Poreitere
2019.gadā Agita Meiere
2019.gadā Iveta Kalniņa
2019.gada Inga Kārkliņa
2017.gadā Ingai Vīksnai
2017.gadā Ivetai Kalninai
2017.gadā Gintai Radionovai
2017.gadā Vairai Novickai
2017.gadā Zintai Jansiņai
2017.gadā Ligijai Kalniņai
2017.gadā Agritai Eņģei
2017.gadā Kristīnei Kazakai
2012.gadā Dagmārai Saulītei
2012.gadā Initai Radziņai
2012.gadā Daigai Vārtiņai
2012.gadā Mārim Vītiņam

Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” tituli:
2007. gadā „Sociālais darbinieks” Līvai Pētersonei
2008.gadā „Labākais Aģentūras darbinieks” Initai Kupčai


Printēt