A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sadarbība ar NVO » Projektu konkurss » 2018.gada konkurss

Zināmi sociālās jomas nevalstisko organizāciju 2018.gada projektu konkursa rezultāti

Pēc  Cēsu novada sociālās jomas projektu vērtēšanas komisijas (komisijas priekšsēdētaja – D.Trapenciere, komisijas locekļi – I.Sietiņsone, I.Kārkliņa, D.Ekerte, L.Kalniņa) 2018.gada 21.marta lēmuma līdzfinansējums tiek piešķirts sekojošo projektu realizācijai:
Nr.p.k. Iesniedzējs Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums, EUR
1. Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļa Lai tev labi klājas! 689,00
2. Biedrība Sieviešu centrs “Prieks” Mūsu ceļš ir kopīgs 700,00
3. Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) Cēsu TO Dari kā es, dari labāk 700,00
4. Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība Lustīgi, kustīgi veseli būsim 300,00
5. Biedrība "Brīnummāja" Sciālās rehabilitācijas kurss bērniem ar uzvedības traucējumiem 700,00
6. Latvijas Sarkanā krusta Cēsu komiteja LSK Cēsu komitejas veselības istabas darba uzlabošana 399,66Printēt