A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sadarbība ar NVO » Projektu konkurss » 2017.gada konkurss

Zināmi sociālās jomas nevalstisko organizāciju 2017.gada projektu konkursa rezultāti

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” šī gada februārī izsludināja projektu konkursu sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām līdzfinansējuma saņemšanai. Projektu konkursa mērķis bija iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās aktivitātēs sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās integrācijas veicināšanai, kā arī sekmēt un dažādot atbalstu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām.

Pēc projektu vērtēšanas komisijas 2017.gada 20.marta lēmuma līdzfinansējums tiek piešķirts sekojošiem projektiem:

Nr.
p.
k.
Iesniedzējs Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums,
EUR
1. Biedrība „Brīnummāja” Smilšu istabas noslēpumi 700.00
2. Biedrība Sieviešu centrs “Prieks” Nav labi cilvēkam būt vienam 595.00
3. Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļa Sāpju vietā dzīvotprieks sev un citiem 593.00
4. Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija Ciemos braucu lepoties 700.00
5. Biedrība “Gaujaslīči” Darba organizācijas nodrošināšana sociāli mazaizsargāto personu iesaistīšanai praktiskos darbos 693.34


Printēt