A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
Jā:
(42%) - 145 balsu
Nē:
(50%) - 172 balsu
Nav viedokļa:
(8%) - 26 balsu
Balsu skaits: 343
<< Iepriekšējais <<  
>> Nākamais >>
Sociālais dienests » Atbalsts Cēsu novada ģimenēm » Atbalsts Cēsu novada ģimenēm


BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTS

TIesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir vienam no bērna vecākiem, ja bērna un vecāka deklarētā dzīves vieta ir Cēsu novadā.

Pabalsta apmērs - 100,00 euro (ja bērna un vecāka  deklarētā dzīves vieta ir Cēsu novadā).
Ja abu vecāku vai vecāka (ja bērnam ir tikai viens vecāks) deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir bijusi Cēsu novada pašvaldības administratīvā teritorijā, tad Pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā.

Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešu vecumam, ja Pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem.  Pabalsts paredzēts jaundzimušā pamatvajadzību nodrošināšanai.

Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, adopcijas vai aizbildņa iecelšanas dienas.

Lai saņemtu pabalstu jāiesniedz:
  - Iesniegums;
  - Bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
  - Iesniedzot dokumentus, abiem bērna vecākiem jāuzrāda pases.

Bērna piedzimšanas pabalstam var pieteikties  Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā.
Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju pieņemšanas laiki:
              Pirmdiena 10.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00
              Trešdiena 9.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
              Ceturtdiena 9.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00
              Piektdiena 9.00-12.00

Daces Rezenbergas grāmata "Gribu būt māmiņa"

Printēt