A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Kontakti » Ģimeņu atbalsta nodaļa

Ģimeņu atbalsta nodaļa sniedz palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, informē par tiesībām un līdzdarbības pienākumiem, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem saņemšanā, sniedz profesionālu sociālu palīdzību un psiholoģisku atbalstu krīzes situācijas pārvarēšanai, izstrādā sociālo problēmu individuālo risinājumu plānu, veic psihosociālo darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, sadarbojas ar izglītības iestādēm, policiju bāriņtiesu un citām institūcijām.


Nodaļas vadītāja  Elita Rancāne
Tālrunis: 64127898
E-pasts: elita.rancane@cesis.lv
Apmeklētājus pieņem Bērzaines ielā 18, 3. stāvā (9.kab.)

Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja vietniece – sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem  Iveta Kalniņa
Tālrunis: 64127897
E-pasts: iveta.kalnina@cesis.lv
   
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Līva Pētersone
Tālrunis:  64127893
E-pasts: liva.petersone@cesis.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Svetlana Vasiļjeva
Tālrunis:  64127747
E-pasts: svetlana.vasiljeva@cesis.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Inga Kļaviņa
Tālrunis:  64127885
E-pasts: inga.klavina@cesis.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Saimona Sprenīte-Stabiņa
E-pasts: saimona.sprenite@cesis.lv
Tālrunis:  64127885; 64123125

Sociālās palīdzības organizatore Agita Meiere
Tālrunis:  64127745
E-pasts: agita.meiere@cesis.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Agrita Eņģe
Tālrunis: 64127897
E-pasts: agrita.enge@cesis.lv

Psihologs Sandra Lindenberga
Tālrunis: 64127886

Sociālā rehabilitētāja Anna Jurševska
Tālrunis: 64127884
E-pasts: anna.jursevska@cesis.lv


Sociālais dienests aicina apmeklēt interaktīvo konsultācijas vietni -  www.resursucentrs.lv, uzdot sev interesējošu jautājumu un saņemt atbildi 3 darba dienu laikā par pieejamiem sociāliem pakalpojumiem, piemērotāko atbalsta veidu un citiem ar sociālo pakalpojumu saņemšanu/ sniegšanu saistītajiem jautājumiem.

Printēt