A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Kontakti » Atbalsta nodaļa pilngadīgām personām

Atbalsta nodaļa pilgadīgām personām organizē un sniedz sociālos pakalpojumus ar mērķi atjaunot vai uzlabot personas sociālās funkcionēšanas spējas, veic sociālo darbu ar pieaugušām personām, sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus – Aprūpes mājās birojs, nodrošina piemērotākos īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu („sociālās gultas”, pansionāti) saņemšanu, nodrošina nakts patversmes paklpojumu, nosaka klienta līdzdarbības pasākumus.Nodaļas vadītāja Inga Kārkliņa
Tālrunis:  64127887; 20263331
E-pasts: inga.karklina@cesis.lv
Apmeklētājus pieņem Bērzaines ielā 18, 2. stāvā (5.kab.):
            Pirmdienās 9:00-12:00
            Otrdienās  10:00-12:00
            Trešdienās 14:00-18:00


Nodaļas vadītājas vietniece - sociālā darbiniece Dagmāra Saulīte
Tālrunis:  64127749; 26357317
E-pasts:dagmara.saulite@cesis.lv

Sociālā darbiniece Ieva Bambāne
Tālrunis: 64127887; 26357317
E-pasts: ieva.bambane@cesis.lv

Socialā darbiniece Nora Štimmere
Tālrunis: 64127743; 26357317
E-pasts: nora.stimmere@cesis.lv

Projekta socialā darbiniece Līga Ieviņa
Tālrunis: 27860024
E-pasts: liga.ievina@cesis.lv

Sociālās palīdzības organizatore Signe Poreitere
Tālrunis:  64127892
E-pasts:signe.poreitere@cesis.lv


Invalīdu habilitācijas - dienas centra vadītāja Ērika Dobenberga
Tālrunis:  64127896
E-pasts: erika.verle@cesis.lv

Invalīdu habilitācijas - dienas centra sociālā rehabilitētāja Sandra Upīte
Tālrunis: 64127896
E-pasts: sandra.ungura@cesis.lv

Invalīdu habilitācjas- dienas centra aprūpētāja Kristīne Baškera
Tālrunis: 64127896


Sociālais dienests aicina apmeklēt interaktīvo konsultācijas vietni -  www.resursucentrs.lv, uzdot sev interesējošu jautājumu un saņemt atbildi 3 darba dienu laikā par pieejamiem sociāliem pakalpojumiem, piemērotāko atbalsta veidu un citiem ar sociālo pakalpojumu saņemšanu/ sniegšanu saistītajiem jautājumiem.
 Printēt