A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Kontakti » Administratīvā nodaļaNodaļas vadītāja - juriste Skaidrīte Grīnberga
Tālrunis: 64127889
e-pasts: skaidrite.grinberga@cesis.lv

Nodaļas vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos - darba aizsardzības speciālists Aivars Eglītis
E-pasts: aivars.eglitis@cesis.lv
Tālrunis: 28379467

Direktores palīdze Evija Plažio
Tālrunis:  64127740
E-pasts: evija.plazio@cesis.lv
E-pasts:
Galvenā grāmatvede Ligija Kalniņa
Tālrunis:  64127890 
E-pasts: ligija.kalnina@cesis.lv

Grāmatvede  Anita Kociņa
Tālrunis:  64127890 
E-pasts: anita.kocina@cesis.lv

Projektu vadītāja - attīstības speciāliste Vita Pleševnika
Tālrunis: 64127746
E-pasts: vita.plesevnika@cesis.lv

Vieglā automobiļu vadītājs - palīgstrādnieks Egils Zunde


Datu ievades un apstrādes operatore Kristīne Kazaka
Tālrunis: 64127887
E-pasts: kristine.kazaka@cesis.lv
Printēt