A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Kontakti » Naktspatversme

  Tālrunis: 25776656
  Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101Naktspatversme ir pakalpojums personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošinot naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas un veļas mazgāšanas iespējas līdz 3 mēnešiem viena gada laikā, kuru laikā pakalpojuma saņēmējam ar sociālā darbinieka atbalstu jācenšas uzlabot savas dzīves apstākļus.

Naktspatversmes darba laiks no 1.oktobra līdz 30.aprīlim.  Klientus uzņem katru dienu laikā no pulksten 18:00 līdz 19:30, tā jāatstāj nākamā rītā līdz pulksten 8:00. Nakts stundās klientus uzņem tikai ārkārtas situācijās. Naktspatversmes pakalpojumus nevar izmantot personas, kuras atrodas alkoholisko dzērienu reibumā.

Lai uzturētos naktspatversmē, nepieciešams sociālā darbinieka norīkojums. To izsniedz Cēsu  novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests", Bērzaines ielā 18, 2.stāvā. Jāpiebilst, ka tikai pirmo reizi (pirmo nakti) naktspatversmes pakalpojumu var saņemt bez norīkojuma. Naktspatversmes pakalpojumu sniedz biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"


Printēt