A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Kontakti » Invalīdu habilitācijas - dienas centrs

Invalīdu habilitācijas - dienas centrs
 
Sniedz pakalpojumus Cēsu novadā pamata dzīvesvietu deklarējušām:
    1. personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, kuras nav nodarbinātas vai nav   ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās un neatrodas valsts vai pašvaldības pilnā apgādībā;
    2. skolas vecuma bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuru vecāki strādā.

Dienas centra uzdevumi:
1. Nodrošināt personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (turpmāk - Klients) uzturēšanās iespējas Dienas centrā darba dienās veicinot iespējas integrēties sabiedrības dzīvē un saglābāt un/vai palielināt Klientu pašnoteikšanās un pašaprūpes spējas.
2. Sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nodrošinot sociālā rehabilitētāja, psihologa, sociālā darbinieka, aprūpētāja pakalpojumus.
3. Iekārtot Klienta lietu un izstrādāt sociālās rehabilitācijas plānus atbilstoši Klientu funkcionālo traucējumu izmaiņām.
4. Veicināt Klientu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu.
5. Iesaistīt Klientus izglītojošās, radošās pašizpausmes un darbu prasmju nodarbībās u.c.

Invalīdu habilitācijas - dienas centra vadītāja:  Ērika Dobenberga
E-pasts: erika.dobenberga@cesis.lv
 


Printēt