A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Kontakti » Sociālā dienesta kontaktiCēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests"

Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, LV-4101
Tālrunis:  64127740
Fakss:  64127741
E-pasts: soc.ag@cesis.lv

Apmeklētāju pieņemšana Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs:
Pirmdienās    8.00 - 11.45     12.30 - 16.30
Otrdienās      8.00 - 11.45               -
Trešdienās            -               13.00 - 17.45
Ceturtdienās  8.00 - 11.45     12.30 - 16.30


Apmeklētāju pieņemšana Raunas ielā 4, Cēsīs:
Pirmdienās    9.00 - 12.00 (konsultācijas)

Apmeklētāju pieņemšana Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkā, Nākotnes ielā 6-4, Rīdzenē, Vaives pagastā, Tālrunis.: 26357317
Ceturtdienās  8.30 -10.00.

Klientiem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināts mobilais pacēlājs. Lai pieteiktu pacēlāju apmeklējumam Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkā, lūdzam iepriekš zvanīt uz tālruni: 26357317.
Pārējās nedēļas darba dienās iedzīvotāji aicināti apmeklēt Sociālo dienestu Cēsīs, Bērzaines ielā 18, apmeklētāju pieņemšanas laikos.


Rekvizīti
reģ Nr.90002267126
UNLALV2X

Budžeta konts
LV30 UNLA 0050 0094 9379 8
Ziedojumu konts
LV40 UNLA 0050 0099 8511 7

Direktore
Administratīvā nodaļa
Atbalsta nodaļa pilngadīgām personām
Ģimeņu atbalsta nodaļa
Dienas centrs bērniem un jauniešiem "Saules taka"
Invalīdu habilitācijas - dienas centrs
Naktspatversme
Sabiedriskā pirts

 
Printēt