A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Informācija par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu

Informācija par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu

SIA “Cēsu siltumtīkli” reģ. Nr. 40003007848, juridiskā adrese Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101, 2019. gada 18.decembrī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).
Siltumenerģijas ražošana 38,13 37,96 -0,4%
Siltumenerģijas pārvade un sadale 19,43 19,40 -0,2%
Siltumenerģijas tirdzniecība 2,23 2,23 0,0%
Akcīzes nodoklis 0,79 0,79 0,0%
Siltumenerģijas gala tarifs 60,58 60,38 -0,3%

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2020. gada 01. februāris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu samazinājumu, samazinoties dabasgāzes pārvades sistēmas maksai par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101 iepriekš sazinoties ar SIA “Cēsu siltumtīkli” valdes locekli Māri Kānīti tel: 22029084 vai nosūtīt tos uz elektroniskā pasta adresi: cesis@adven.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101, Tel.: +371 67223679, fakss: +371 67223682 E-pasts: cesis@adven.com kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Publicēšanas datums: 2019. gada 18. decembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt