A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Sabiedrības līdzdalība

» Platforma "Cēsu Projekti"
» Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata dokumentācijaCēsu Projekti ir Tava iespēja līdzdarboties, īstenojot un atbalstot idejas, kas darīs Cēsīm un cēsniekiem labu!

Cēsu Projekti ir Cēsu novada pašvaldības iniciēta un sadarbībā ar pūļa finansēšanas vietni www.projektubanka.lv izveidota iedzīvotāju iniciatīvu un ideju platforma, kas sniedz iespēju ikvienam novada iedzīvotājam ierosināt un īstenot savas idejas vai atbalstīt līdzcilvēku idejas, kas vērstas uz Cēsu novada attīstību.

Kas var pieteikties?
Konkursa pieteikumu var iesniegt gan fiziskas, gan juridiskas personas, kas savu projektu plāno īstenot Cēsu novada teritorijā.

Tavam projektam jābūt:
  • UNIKĀLAM – tam jārada jauns vai jāuzlabo esošs pakalpojums, vieta vai notikums;
  • SOCIĀLI NOZĪMĪGAM - projekta rezultātam ir jābūt pieejamam plašam un pēc iespējas daudzveidīgam iedzīvotāju lokam un tā īstenošanā jāpiedalās vairāk nekā vienam aktīvam cēsniekam;
  • ILGTSPĒJĪGAM – projektam nepieciešams skaidri identificējams, izmērāms un konkrētos termiņos sasniedzams gala rezultāts, kas rada materiālu vai nemateriālu paliekošu vērtību Cēsu novada iedzīvotājiem.
Kā pieteikties?
Projektu idejas un iniciatīvas iespējams iesniegt līdz katra gada novembrim, un Cēsu novada pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz konkursa fonda pilnīgai izlietošanai.

Par konkursa pieteikumu tiek uzskatīts platformā CēsuProjekti.lv sagatavots un iesniegts projekts.

Projekta sagatavošana un iesniegšana notiek saskaņā ar vietnes www.projektubanka.lv lietošanas noteikumiem.

Pieteikumu var iesniegt vienā no CēsuProjekti.lv piedāvātajām kategorijām: amatniecība, dizains, tehnoloģija, kino un video, mūzika un deja, literatūra, māksla, kulinārija, pilsētvide, teātris, pasākumi, zinātne, spēles, komiksi, zemkopība, tūrisms, žurnālistika, vide, cits.

Pieteikumam sadaļā “Papildu dokumenti” jāpievieno plānoto izmaksu sadalījums.

Platformas Cēsu Projekti.lv administrators piecu darba dienu laikā pēc projekta iesniegšanas izvērtēs projekta atbilstību konkursa nolikumam un publicēs to ar statusu “DRĪZUMĀ”, un Tu saņemsi apstiprinājuma e-pastu.

Projekta izvērtēšana un finansējuma iegūšana
Tavu konkursa pieteikumu izvērtēs Cēsu novada pašvaldības komisija. Komisija projektus izvērtēs ne retāk kā reizi mēnesī to iesniegšanas secībā. Apstiprinātos projektus publicēs platfromā ar statusu “JAUNS” un pozitīva lēmuma gadījumā piešķirs līdzfinansējumu, ja vien nebūs izsmelti konkursa fondā pieejamie līdzekļi.

Ja pašvaldības atvēlētais finansējums projektu konkursam ir izsmelts, bet komisijas lēmums ir pozitīvs, Tu savu projektu CēsuProjekti.lv vari publicēt ar mērķi savākt visu nepieciešamo finansējumu ar sabiedrības atbalstu.
Ja komisija nolems nepiešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Tavam projektam, Tev tiks pastāstīts, kāpēc pieņemts šāds lēmums, un Tu tāpat varēsi turpināt vākt finansējumu CēsuProjekti.lv.

Ja projekta ideju būs atbalstījuši vismaz pieci atbalstītāji un Tu finansējuma vākšanas kampaņas noslēgumā būsi savācis vismaz 50% no visas projektam nepieciešamās naudas summas, Cēsu novada pašvaldība slēgs ar Tevi finansēšanas līgumu.

Ja tiks palielināts konkursa fonds vai finansējums atbrīvosies no citiem projektiem, tad uz to varēs pretendēt veiksmīgākie projekti, kam pašvaldības finansējumu nebija iespējams piešķirt līdzekļu trūkuma dēļ. Šādā gadījumā finansējums tiks piešķirts tiem, kuriem finansējuma vākšanas kampaņā būs izdevies savākt vismaz 50% projektam nepieciešamās naudas, projektu iesniegšanas secībā.

Pēc finansējuma saņemšanas
Īsteno savu projektu atbilstoši iesniegtajam projekta aprakstam! Iegūto finansējumu izmanto tikai Tevis iesniegtajā Izmaksu sarakstā iekļautajām pozīcijām!

Ja rodas kādas problēmas – nevari iekļauties budžetā vai plānotajā termiņā – uzreiz pastāsti par to CēsuProjekti.lv speciālistiem! Lūkosim, ko varam darīt!

Kad Tava ideja pārtapusi īstenībā, laiks sagatavot atskaiti. Pievieno tai čekus un pavadzīmes, kas apstiprinās Tevis veiktos maksājumus.

Nolikums
1.pielikums - izmaksu sadalījums
2.pielikums - atskaite

Par papildu jautājumiem, kas saistīti ar projekta sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanu, lūdzam sazināties ar CēsuProjekti.lv administratorēm Eviju Taureni (elektroniski uz  vai telefoniski uz 64161818) vai Edīti Matuseviču (elektroniski uz  vai 64121677).

Printēt