A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti

Projekta nosaukums Finansē-juma avots Izmaksas Projekta realiz. termiņš Kontaktpersona
Eiropas Struktūrfondi
un citi finanšu instrumenti
KOPĀ      
Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā LVAFA   10 000 EUR 31.05.2020. Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta ERAF 1837668,42 EUR 4830327,29 EUR 31.01.2022. Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām EKII 5 000 000 EUR 11 354 132 EUR 2019.gada marts - 2021.gada novembris Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Centrālbaltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG VA projekts “Augmented Urbans” ERAF 185 982.29 EUR 218 802.70 EUR 01.03.2018.- 28.02.2021. Evija Taurene
T.26346996
evija.taurene@cesis.lv
Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ERAF 892 050,00 EUR 1 117 647,06 EUR 05.03.2018.-04.02.2020. Edijs Leoke
T.64161818
edijs.leoke@cesis.lv
Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija ERAF 4 761 429.00 EUR 7 414 921.84 EUR 16.01.2018.- 31.12.2021. Edijs Leoke
T.64161818
edijs.leoke@cesis.lv
Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei ESF 163 963.30 EUR 192 898.00 EUR 18.04.2017.-31.12.2019. Sanita Breikša
T.64161818
sanita.breiksa@cesis.lv
Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā ERAF 391 615.69 EUR 736 424.07 EUR 18.04.2017.-31.12.2019. Edijs Leoke
T.64161818
edijs.leoke@cesis.lv
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi NVA   9 234,61 EUR 2015.gads Gita Šneidere, T.27835575 gita.sneidere@cesis.lv
Gaujas nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana ERAF 3755,55 EUR   2015.gads Andra Magone
andra.magone@cesis.lvPrintēt