A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Veselības pakalpojumi

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma sniedzējs un kontaktinformācija Pakalpojuma apraksts
Informācijas sniegšana par veselības aprūpi SIA „ Cēsu Klīnika”; Slimnīcas iela 9, Cēsis; tel.nr. 64125634
www.cesuklinika.lv;
 - Informācijas sniegšana poliklīnikas reģistratūrā;
- informācija par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām;
- informācija interesentiem par cietušo vai slimnieku nogādāšanu uz ārstniecības iestādi
Profilaktiskā veselības aprūpe un neatliekamā medicīniskā palīdzība izglītības iestādēs Izglītības ietādēs Ārstniecības persona izglītības iestādē:
- sniedz pirmo palīdzību;
- ja izgītojamajam konstatē veselības traucējumus, atbrīvo viņu no mācību stundām vai nodarbībām;
- nodrošina klātbūtni izglītības iestādes rīkotajos ārpusstundu sporta pasākumos
Neatliekamā pārvešana SIA „ Cēsu Klīnika”; Slimnīcas iela 9, Cēsis; tel.nr. 64125634
www.cesuklinika.lv;
Veselībai un dzīvībai kritiskā stāvoklī esoša pacienta neatliekama pārvešana pēc ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma
Ātrās medicīniskās palīdzības brigādes dežūra pasākuma norises vietās SIA „ Cēsu Klīnika”; Slimnīcas iela 9, Cēsis; tel.nr. 64125634
www.cesuklinika.lv;
Palīdzība pasākuma organizatoram nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā.
Poliklīnikas pakalpojumi SIA „ Cēsu Klīnika”; Slimnīcas iela 9, Cēsis; tel.nr. 64125634
www.cesuklinika.lv;
Ģimenes ārstu un speciālistu palīdzība poliklīnikā, speciāli aprīkoti diagnostisko un laboratorisko izmeklējumu un ārstniecības kabineti.
Uzņemšana rindā plānveida operācijām SIA „ Cēsu Klīnika”; Slimnīcas iela 9, Cēsis; tel.nr. 64125634
www.cesuklinika.lv;
Pacientu uzņemšana rindā plānveida operācijām, kuru veikšanu apmaksā valsts
Dienas stacionāra pakalpojumi un operācijas SIA „ Cēsu Klīnika”; Slimnīcas iela 9, Cēsis; tel.nr. 64125634
www.cesuklinika.lv;
Mūsdienīga veselības aprūpes darba organizācijas forma, kas pacientam nodrošina iespēju izmeklēt savu veselības stāvokli vienā dienā un saņemt ātru ārstēšanu – nelielas operācijas vai manipulācijas, pāris stundas paliekot augstu kvalificēta medicīnas personāla uzraudzībā un vakarā dodoties mājās, lai ārstēšanos turpinātu pie sava ģimenes ārsta vai ambulatori. Stacionārā pacienti pavada tikai dažas stundas, tādējādi gūstot iespēju laikus atgriezties mājās vai veikt steidzamākos darījumus darbā.
Pediatra prakses un ārsta palīga pakalpojumi Rīdzenes feldšeru – vecmāšu punkts; Nākotnes iela 10-22; Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, tel.nr. 26490025.  Printēt