A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

CĒSU NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 

Adrese
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads 

Tālrunis: 64161800, 66954884 (e-pakalpojumi latvija.lv)

E-pasts:  un
 
VPVKAC darba laiks:
P. 8.00–18.00
O. 8.00–17.00
T. 8.00–17.00
C. 8.00–17.00
Pk. 8.00–16.00
 
Cēsu  novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā:
 • Sniedz vispārīgu informāciju par Cēsu novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem, pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem iesniegšanai Cēsu novada pašvaldībai.
 • Telefoniski un elektroniski sniedz konsultācijas par valsts iestāžu e–pakalpojumu lietošanu portālā https://www.latvija.lv.
 • Cēsu novada pašvaldības e-pakalpojumu konsultācijas un klientu apmācība to lietošanā klātienē, telefoniski un elektroniski.
 • Pieņem un reģistrē klātienē iesniegtos dokumentus, kas adresēti Cēsu novada pašvaldībai.
 • Dzīvesvietas deklarēšana/anulēšana Cēsu novada pašvaldībā.
 • Izsniedz rakstiskas atbildes (lēmumus, izziņas u.c. dokumentus) uz iesniegtajiem iesniegumiem.
 • Pieņem maksājumus:
  • par nekustamā īpašuma nodokli,
  • par pulciņiem Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 
  • par profesionālās ievirzes izglītības programmas Cēsu pilsētas Sporta skolā 
  • par profesionālās ievirzes izglītības programmas Cēsu pilsētas Mākslas skolā
  • par pirmskolas izglītības iestāžu uzturēšanas maksu, peldētapmacību (vecāku maksu)
  • par zemes nomu 
  • par administratīvā soda naudām u.tml.
Uzmanību! Cēsu novada VPVKAC pieņem tikai bezskaidras naudas maksājumus.

Informāciju un konsultācijas var saņemt:
 • Klātienē Cēsīs, Raunas ielā 4 VPVKAC  telpās 1.stāvā
 • Zvanot pa tālruni 64161800, 66954884 (no 01.02.2019. par valsts iestāžu e-pakalpojumiem)
Ērtākai saziņai ar pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
 • sūtot elektronisko pastu uz:
  •  (par valsts iestāžu e-pakalpojumiem)
 • uzdot aktuālo jautājumu, izmantojot mājas lapas sadaļu Vēstule pašvaldībai
 • operatīvi iesniegt Cēsu novadā pamanītās problēmas un saņemt atgriezenisko saiti mobilajā lietotnē “Cēsis 8911”, kas bez maksas lejuplādējama “Google Play” un “App Store”.
Atgādinām, ka elektroniski parakstīts dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

UZMANĪBU - SVARĪGI!
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas (ID) karte.
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.
 
 
Valsts iestāžu darba laiki VPVKAC telpās:
 
Finanšu institūcija “Altum”
„Altum” speciālisti klātienē klientus pieņem:
 
Ceturtdienās: 8.00-16.00
Piektdienās: 8.00-13.00
 
Pieteikt savu laiku “Altum” konsultācijām var pa tālruni 26591127 vai e-pastu ieva.mezapuke@altum.lv
 
 
Lauku atbalsta dienests (LAD)
LAD speciālisti klātienē klientus pieņem:

mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā no plkst.9.00-12.00.

Pieteikt savu laiku konsultācijām var pa pa tālruni 64201500, 64201538 vai pa e-pastu ziemelvidzeme@lad.gov.lv
 
 
Pārtikas veterinārais dienests (PVD)
PVD speciālisti klātienē klientus pieņem
 
Otrdienās: 9.00-13.00
 
Pieteikt savu laiku konsultācijām var pa tālruni 64207313 vai pa e-pastu ziemeļvidzeme@pvd.gov.lv
 
 
Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” sniedz konsultācijas VPVKAC telpās pirmdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00. Pieteikt savu laiku konsultācijām var pa tālruni 64127740  vai pa e-pastu
 
 
Algoto pagaidu sabiedrisko darbu koordinatore Gita Šneidere pieņem klientus VPVKAC telpās pēc iepriekšējas pieteikšanās. Pieteikties apmeklējumam var pa tālruni 27835575.

Lauksaimniecības datu centrs (LDC) 
VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz pirmreizējo reģistrāciju LDC datubāzē “Mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma” un maksas iekasēšanu no dzīvnieka īpašnieka par pirmreizējo reģistrāciju.
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP193/Apraksts
 
LDC speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, Bērzaines ielā 5 https://www.ldc.gov.lv/lv/for_visitors/map/
 

Uzņēmumu reģistrs (UR)– VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz vispārīgu informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

Informācija par klientu apkalpošanas vietām un laikiem UR mājas lapā: https://www.ur.gov.lv/lv/kontakti/ 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)

Cēsu novada VPVKAC speciālisti sniedz konsultācijas par šādiem pakalpojumiem:

• E-pakalpojums «Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu» ļauj iedzīvotājiem, neierodoties VDEĀVK klātienē, elektroniski pieteikties invaliditātes ekspertīzes veikšanai, kā arī saņemt informāciju par ekspertīzes veikšanai nepieciešamajiem un VDEĀVK iesniedzamajiem dokumentiem;
• E-pakalpojums «Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai» ļauj elektroniski iesniegt iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai;
• E-pakalpojums «Mani dati VDEĀVK» ļauj piekļūt saviem invaliditātes ekspertīzes lēmumiem un atzinumiem; pārvaldīt savu informāciju VDEĀVK.
• E-pakalpojums «Atkārtota invaliditātes apliecības izsniegšana» ļauj elektroniski pieteikties atkārtotai invaliditātes apliecības saņemšanai.apliecības saņemšanai.

! VPVKAC sniedz informāciju un atbalstu, klientiem izmantojot e-pakalpojumus portālā latvija.lv, bet ar roku rakstītus iesniegumus nepieņem un nereģistrē.

Iesniegumus ir iespējams iesniegt arī citos veidos:
- Nosūtīt iesniegumu pa pastu uz adresi: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002;
- Iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi ;
- Iesniegt klātienē VDEĀK nodaļās
 
Veselības un darba spēju ekspertīzesārstu valsts komisija Valmieras nodaļa
Adrese: Jumaras iela 195, Valmiera, LV - 4201
Tālr. 64202508, e-pasts: valmieras.vdeak@vdeavk.gov.lv 


Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)

Cēsu VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par šādiem SIVA pakalpojumiem:
 • Profesionālās piemērotības noteikšana;
 • Profesionālā rehabilitācija;
 • Transportlīdzekļa pielāgošana.
Vairāk informācijas par SIVA pakalpojumiem šeit.

! VPVKAC sniedz informāciju un atbalstu, klientiem izmantojot e-pakalpojumus portālā latvija.lv, bet ar roku rakstītus iesniegumus nepieņem un nereģistrē.
 
  
Informācijai:
 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, Pļavas ielā 3A.
Vairāk informācijas ŠEIT.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, J.Poruka ielā 8.
Tālrunis: 67209484
E-pasts:
Vairāk informācijas: ŠEIT.
 
Valsts ieņēmumu dienests (VID) klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, Kr.Valdemāra ielā 2.
VID konsultatīvais tālrunis: 67120000
Izziņu pieprasījumi: 67122790 67122796,
e-pasts:
Vairāk informācijas: https://www.vid.gov.lv/lv/pakalpojumi vai ŠEIT.

Valsts darba inspekcijas speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā un trešajā piektdienā no plkst.9.00 līdz 12.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Cēsu klientu apkalpošanas centrā Cēsīs, Vaļņu ielā 13.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālisti klātienē klientus pieņem Cēsīs, Vaļņu iela 13.
Pieteikt savu laiku konsultācijām var pa tālruni 64122742, vai rakstot uz e-pastu 
Vairāk informācijas: ŠEIT.
 
Valsts zemes dienesta speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem Cēsīs, Raunas ielā 8.
VZD informatīvais tālrunis: 67038800, e-pasts:
Vairāk informācijas ŠEIT.

Printēt