A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma sniedzējs un kontaktinformācija Pakalpojuma apraksts
Satiksmes aizliegumu un ierobežojumu uz pašvaldības ceļiem saskaņošana Iesnieguma iesniegšana Apmeklētāju apkalpošanas centrā; tel. nr. 64161800
 
Lēmuma pieņemšana par atļauju/aizliegumu ierobežot vai slēgt satiksmi un satiksmes slēgšanas vai ierobežošanas nosacījumiem.
Satiksmes organizācijas pilnveidošana plānošana Iesnieguma iesniegšana Apmeklētāju apkalpošanas centrā; tel. nr. 64161800
 
Satiksmes organizācijas pilnveidošanas ierosinājumu pieņemšana un izskatīšana. Satiksmes organizācijas pilnveidošanas pasākumu (luksoforu izbūve, gājēju pāreju ierīkošana, ātrumvaļņu izbūve, ielu apgaismojuma ierīkošana un tml.) plānošanaPrintēt