A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Sabiedriskā transporta pakalpojumi

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma sniedzējs un kontaktinformācija Pakalpojuma apraksts
Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Cēsu novada Pašvaldības policija; Pils iela 12; Cēsis; tel.nr. 64107145
 
Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana, lai nodarbotos ar vieglo taksometru pārvadājumiem attiecīgās pašvaldības administratīvajā  teritorijā. Licences kartītes izsniegšana katram pieteiktajam transportlīdzeklim.     
Datu par  izsniegtās licences derīguma termiņu vai anulēšanu ievade Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.
Informēšana par pašvaldības noteiktās atšķirības zīmes izmantošanu un izvietošanu ārpusē uz taksometra virsbūves.
Sabiedriskā transporta pieturvietu izbūve un infrastruktūras uzturēšana Komunālā nodaļa; Raunas iela 4; tel nr. 64161828
 
Sabiedriskā transporta pieturvietu izbūve un infrastruktūras uzturēšana.
Stāvvietu ierīkošana personām ar īpašām vajadzībām Komunālā nodaļa; Raunas iela 4; tel nr. 64161828
 
Satiksmes organizācijas shēmas izstrādāšana un saskaņošana, invalīdu stāvvietu ierīkošana.
Autobusu pārvadājumu nodrošināšana Akciju sabiedrība "CATA"; Jāņa Poruka iela 8, Cēsis; tel.nr. 64122121
 
Sabiedriskā autobusu pārvadājumi Cēsu pilsētā un novadā.Printēt