A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Kultūra un tūrisms

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma sniedzējs un kontaktinformācija Pakalpojuma apraksts
Informēšana par kultūras norisēm un pasākumiem pašvaldībās Pašvaldības aģentūra „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”; Baznīcas laukums 1; Cēsis; tel.nr. 64121772
www.tourism.cesis.lv/
 
 
Publisku pasākumu organizēšana, vadīšana, saskaņošana
 
Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija; Bērzaines iela 5; Cēsis; tel. 64122537
 
Skatīt sadaļu Publisko pasākumu organizēšana
 
 Printēt