A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » E-pakalpojumi

E-Iesniegumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Cēsu novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

·         e-pasts: , nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu;

·         Vēstule pašvaldībai, aizpildot formu šeit;

·         iesniegumu iestādei var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei". Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. 
 
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformulē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu. 

Pašvaldība vienas darbadienas laikā nosūta iesniedzējam pažiņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts. 

Pamācību, kā oficiāli sazināties ar pašvaldību skatīt šeit

E-pakalpojumi nodokļu maksājumiem

Valsts un pašvaldību e-pakalpojumi citi e-pakalpojumi aprakstīti www.latvija.lv


Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma apraksts Pakalpojuma sniedzējs un kontaktinformācija
E-iesniegums iestādei Pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu nosūtīšanu iestādēm. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

Saite uz pakalpojumu
 
Cēsu novada pašvaldība
Dzīves vietas deklarēšana Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.

Saite uz pakalpojumu
 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Cēsu novada pašvaldība
Manā īpašumā deklarētās personas Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskajām personām iegūt informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, to sastāvu, kadastra numuriem, adresēm un iedzīvotājiem, kuriem ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā (deklarēta vai pēc iestādes iniciatīvas reģistrēta dzīvesvieta) šo īpašumu adresēs.

Saite uz pakalpojumu
 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Mani dati iedzīvotāju reģistrā Pakalpojums nodrošina iespēju personai uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā

Saite uz pakalpojumu
 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi Pakalpojuma saņēmējs var:
-          iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
- aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
- pieteikties saņemt elektroniski maksāšanas paziņojumus;
- veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vari arī apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem;
- iegūt informāciju par veiktajiem, sev piederošo īpašumu, nodokļa maksājumiem pašvaldībās;
- iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli.

Saite uz pakalpojumu
 
Pašvaldības
 
Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāta iespēja apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli

Saite uz pakalpojumu
 
Cēsu novada pašvaldība
Mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, kuriem suns, kaķis vai sesks  ir reģistrēts vienotā valsts reģistrā, šobrīd  pieejamie e-pakalpojumi:
 
1.         Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki;
2.          Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija;
3.          Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija;
4. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrācija;
5. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrācija;
6. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanizācijas reģistrēšana.
Lauksaimniecības datu centrs
Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
 
Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam elektroniski pieprasīt atkārtotu dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Saite uz pakalpojumu
 
Cēsu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa
Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana
 
Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja pieprasīt laulības apliecību vai izziņu par laulības fakta reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Pakalpojuma ietvaros saņemtā pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.

Saite uz pakalpojumu
 
Cēsu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa
Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu E-pakalpojums nodrošina iespēju sociāli apdrošinātai personai iegūt informāciju par 1. līmeņa pensijas kapitālu un tā indeksāciju periodā kopš 1996. gada.

Saite uz pakalpojumu
 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
 
E-pakalpojums rada iespēju katrai personai, kurai vēl nav piešķirta vecuma pensija, pašai iegūt informāciju par provizorisko vecuma pensijas apmēru datumā, kurā ir plānots doties vecuma pensijā (nepiemērojot likumā „Par valsts pensijām” noteiktos atvieglojumus un garantētos minimālos apmērus). Pensijas prognoze aprēķināta, izmantojot: 1) VSAA rīcībā esošo informāciju par katras personas darba un tam pielīdzinātajiem periodiem līdz 1996. gadam, ko persona pati iesniegusi VSAA; 2) informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām no 1996. gada. Ņemtas vērā tikai tās iemaksas, par kurām VSAA saņemta informācija līdz aprēķina veikšanas brīdim. Prognozē netiek iekļauts 2. pensiju līmeņa pensijas kapitāls. Turpinot strādāt, iemaksas katru mēnesi papildināsies, bez tam pensijas kapitāls katru gadu tiks indeksēts atbilstoši darba algas izmaiņām valstī, līdz ar to prognozētās pensijas apmērs mainīsies. Dati prognozējamās pensijas aprēķinam tiek atjaunoti divas reizes mēnesī.

Saite uz pakalpojumu
 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Informācija par reģistrēto darba stāžu E-pakalpojums nodrošina iespēju sociāli apdrošinātai personai, kura bijusi nodarbināta pirms 1996. gada, iegūt informāciju par datiem, kas ir VSAA rīcībā par viņas darba stāžu. Informācija satur arī ziņas par periodiem, kas pielīdzināti darba stāžam (izņemot tos, kuros personai pašai bija jāveic sociālā nodokļa maksājumi) un dod tiesības uz apdrošināšanas pakalpojumiem.

Saite uz pakalpojumu
 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un periodiem E-pakalpojums nodrošina iespēju katrai sociāli apdrošinātai personai iegūt informāciju par savām sociālās apdrošināšanas iemaksām, apdrošināšanas periodiem un iemaksu veicējiem (darba devēji vai valsts budžeta maksājumi), sākot no 1996.

Saite uz pakalpojumu
 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Mani dati kadastrā Pakalpojums nodrošina iespēju lietotājam saņemt no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas aktuālos kadastra teksta datus par savu nekustamo īpašumu un būvi, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.pantā paredzētajai kārtībai.

Saite uz pakalpojumu
 
Valsts Zemes dienests
 Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt