A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Dzīvnieku aizsardzība

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu, klaiņojošu vai bezsaimnieka dzīvnieku aprūpi veic Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija:
Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa Raunas ielā 4, Cēsīs, tālruņa nr. 64127538
Cēsu novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrs Bērzaines ielā 5, Cēsīs, tālruņa nr. 64161800

Dzīvnieku patversmi no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. apsaimnieko “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”, reģ. nr. 40008258185, juridiskā adrese – Cēsu prospekts 3-2, Priekuļi, Priekuļu novads. Biedrības valdes priekšsēdētāja Diāna Pipure, tālruņa nr. 28302365.

Dzīvnieku patversmes tālruņa nr. 27824172 un Cēsu pašvaldības policijas informatīvā tālruņa nr. 64122735.
Patversme “Lācīši” atrodas Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā.

Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrības konta numurs ziedojumiem:
LV72UNLA0050024572662


Vairāk informācijas par patversmes dzīvniekiem var atrast patversmes Facebook lapā.


Printēt