A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Atkritumu apsaimniekošana

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma sniedzējs un kontaktinformācija Pakalpojuma apraksts
*Sadzīves atkritumu,
*šķiroto atkritumu,
*zaļo atkritumu, *lielgabarīta atkritumu, *būvgružu
savākšana, transportēšana, sagatavošana pārstrādei, apglabāšana.

*Vides izglītība
SIA “ ZAAO”
Centrālais birojs: Rīgas iela 32, Valmiera;
EKO laukums-birojs: Lapsu iela 19, Cēsis;
EKO laukums: Bērzaines iela 31, Cēsis.
 
Tālr.birojā 64281250,
Lielgabarīta, zaļo atkritumu, būvgružu savākšana tālr. 29225862
Šķiroto atkritumu savākšana tālr. 26132288
Vides izglītība tālr.26014873
 
e-pasts: zaao@zaao.lv
Sadzīves atkritumu, šķiroto atkritumu, lielgabarīta atkritumu un būvgružu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas organizēšana attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā atbilstoši apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem.
 Printēt