A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Aprūpes iestāžu pakalpojumi

» Apbedīšanas pakalpojumi
» Aprūpes iestāžu pakalpojumi
» Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi
» Arhīva pakalpojumi
» Atbalsts skolēniem un vecākiem
» Atkritumu apsaimniekošana
» Bāriņtiesas pakalpojumi
» Bibliotēku pakalpojumi
» Būvdarbu reģistrēšana un uzraudzība
» Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
» Dzīves vietas deklarēšana
» Dzīvnieku aizsardzība
» Informatīvie un lietvedības pakalpojumi
» Izglītības pakalpojumi
» Kultūra un tūrisms
» Mītiņu, gājienu, piketu saskaņošana
» Reklāmas pakalpojumi
» Sabiedriskā transporta pakalpojumi
» Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
» Satiksmes organizēšana, ceļu uzturēšana
» Telpiskā plānošana, zemes ierīcība, nekustamais īpašums
» Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
» Veselības pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma sniedzējs un kontaktinformācija Pakalpojuma apraksts
Sociālās palīdzības un rehabilitācijas jautājumi Pašvaldības aģentūra
 "Sociālais dienests"; Bērzaines iela 18; tel. nr. 64127740
http://www.cesis.lv/lv/socialais-dienests
http://www.cesis.lv/lv/socialais-dienests/socialie-pakalpojumi/
Pieaugošo institucionālā aprūpe (pansionāts) Cēsu pilsētas pansionāts; Kovārņu iela 20, Cēsis; tel.nr. 64125444
www.cesupansionats.lv
 
Pansionāta pakalpojumi pensijas vecuma personām un invalīdiem, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, kuriem nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, kā arī kuriem pašvaldība nevar nodrošināt aprūpi dzīvesvietā.Printēt