A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nominācija "Gada darbinieks" » 2016. gada darbinieki

» 2019. gada darbinieki
» 2018. gada darbinieki
» 2017.gada darbinieki
» 2016. gada darbinieki
» 2015. gada darbinieki
» 2014. gada darbinieki
» 2013. gada darbinieki
» 2012. gada darbiniekiNominācijas “Gada darbinieks” ieguvēji 2016.gadā
 
Nominācijas mērķis: pamanīt un atzinīgi novērtēt darbinieku veikumu
 
Iestāde Amats Vārds, uzvārds Atzinības raksts par Pamatojums
Cēsu pilsētas
3. pirmsskolas izglītības iestāde
Lietvede Ilze Ambaine par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par pienākumu izpildi ar augstu atbildību, par precīzi veiktajiem darba pienākumiem un atsaucību
Cēsu pilsētas
4. pirmsskolas izglītības iestāde
Pedagoga palīgs Vera Valberga par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par iejūtību, atsaucību darbā ar bērniem
Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” Masiere Vija Rassolova par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par nesavtīgu darbu bērnu veselības stiprināšanā un par iniciatīvu vides veidošanā
Cēsu pilsētas pansionāts Medicīnas māsa Velta Bērziņa par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par laipnu attieksmi pret klientiem un darbiniekiem
Līvu pamatskola Pedagogs (matemātika) Indra Veisa par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par radošu un pašaizliedzīgu darbu
Cēsu Valsts ģimnāzija Pedagogs, koncertmeistars Inese Lazdiņa par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par ieguldījumu skolēnu audzināšanas darbā
Cēsu 2.pamatskola Lietvede Inga Kacēna par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par lojalitāti, atbildīgi un precīzi veiktajiem darba pienākumiem
Cēsu novada pašvaldība Cēsu novada Būvvaldes sekretāre Daiga Bernovska par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par ilgtermiņa ieguldījumu un izaugsmi būvniecības jautājumos
Cēsu Profesionālā vidusskola Profesionālās izglītības pedagogs Dace Turciņa par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par godprātīgu un radošu pedagoģisko darbu un nesavtīgu ieguldījumu skolas vides veidošanā
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde Pirmsskolas pedagoga palīgs Inita Federe par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par aktīvu iesaistīšanos un sadarbības veicināšanu
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Pedagogs (krievu valoda), klases audzinātāja Raisa Krūmiņa par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par godprātīgu amata pienākumu izpildi izglītošanas un audzināšanas darbā
Cēsu Pilsētas vidusskola Pedagogs Sanita Ercika par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par godprātīgu amata pienākumu izpildi
Cēsu 1. pamatskola Pedagogs (mūzika) Ludmila Mihailova par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu mūzikas jomā
SIA „Vidzemes koncertzāle” Apkopēja Daiga Zariņa par godprātīgu amata pienākumu izpildi Par godprātīgu amata pienākumu izpildi
Cēsu pilsētas
1. pirmsskolas izglītības iestāde
Sētnieks Dzintars Jankovskis par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par ieguldījumu iestādes attīstībā, pilnveidojot materiāltehnisko bāzi
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs Interešu izglītības pedagogs Dace Linde par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par profesionālu darbību un radošu pieeju bērnu un jauniešu mākslinieciskās izaugsmes veicināšanā
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Alla Trauberga par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par godprātīgu darbu saimniecisko jautājumu risināšanā un darba organizēšanā
Rāmuļu pamatskola Pedagogs Inese Krastiņa par ieguldījumu iestādes attīstībā un  Cēsu novada atpazīstamības veicināšanu Par kvalitatīvi veiktu darbu un inovatīvu mācību metožu izmantošanu, kā arī skolas tēla veidošanu, atspoguļojot aktivitātes internetā un sociālajos tīklos 
Cēsu Centrālā bibliotēka Novadpētniecības lasītavas vadītāja Inese Jansone par ieguldījumu iestādes attīstībā un  Cēsu novada atpazīstamības veicināšanu Par radošu un apzinīgu darbu bibliotēkas novadpētniecības krājuma veidošanā
Cēsu pilsētas SIA “Vinda” Tīklu apkalpošanas struktūrvienības vadītājs Jānis Elperis par ieguldījumu iestādes attīstībā un  Cēsu novada atpazīstamības veicināšanu Par godprātīgi veiktu darbu, lai nodrošinātu stabilu un kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu
Cēsu pilsētas Mākslas skola Projektu koordinators, pedagogs Eero Rass par ieguldījumu iestādes attīstībā un  Cēsu novada atpazīstamības veicināšanu Par rezultatīvu projektu īstenošanu un radošu pedagoģisko darbu
Cēsu pilsētas Sporta skola Trenere Aija Praulīte par ieguldījumu iestādes attīstībā un  Cēsu novada atpazīstamības veicināšanu Par pašaizliedzīgu, radošu, mērķtiecīgu darbu un augstiem audzēkņu sportiskajiem sasniegumiem
Cēsu novada p/a
„Sociālais dienests”
Saimniecības pārzinis – darba aizsardzības speciālists Aivars Eglītis par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par darbinieka lojalitāti savai darba vietai un augstu atbildības sajūtu pildot savus amata pienākumus
SIA ”Cēsu Klīnika” Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists Vilnis Briedis par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā Par ieguldījumu pacientu drošības pilnveidošanā  un darbinieku drošas darba vides radīšanā
Cēsu novada pašvaldība Juriste-personāla speciāliste Inga Ruhmane par ieguldījumu iestādes attīstībā un  Cēsu novada atpazīstamības veicināšanu Par ieguldījumu iestādes attīstībā
p/a Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs Pārdošanas vadītāja Anita Ābeltiņa par ieguldījumu iestādes attīstībā un  Cēsu novada atpazīstamības veicināšanu Par ilggadēju darbu Cēsu, kā kāzu galamērķa, veidošanā, dažādu pasākumu piesaistīšanā un koordinēšanā Cēsu pils kompleksā, kā arī par veiksmīgu attiecību veidošanu ar sadarbības partneriem Cēsu pilsētas svētkos
p/a Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs Tautas vērtes kopas “Dzieti” vadītāja Dace Balode par ieguldījumu iestādes attīstībā un  Cēsu novada atpazīstamības veicināšanu Par ilggadēju un neatlaidīgu darbu latviešu tradicionālās kultūras kopšanā Cēsu novadā, regulāri rīkojot gadskārtu svētku pasākumus latviskās tradīcijās un rūpējoties par Cēsu novada folkloras krājuma veidošanu
 
Liels Paldies Jums, nominētie darbinieki un
Paldies visu iestāžu visiem darbiniekiem,
 jo ar savu darbu  Jūs  dodat ieguldījumu  ne vien savas iestādes attīstībā,
bet arī veicināt, lai Cēsis kļūtu par izcilu vietu dzīvei !
 
Printēt