A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nominācija "Gada darbinieks" » 2014. gada darbinieki

» 2019. gada darbinieki
» 2018. gada darbinieki
» 2017.gada darbinieki
» 2016. gada darbinieki
» 2015. gada darbinieki
» 2014. gada darbinieki
» 2013. gada darbinieki
» 2012. gada darbinieki


Nominācijas «Gada darbinieks» ieguvēji 2014.gadā
Nominācijas mērķis: pamanīt un atzinīgi novērtēt darbinieku veikumu
Vārds uzvārds Iestāde Pamatojums
Lūcija Silva Suhanova Cēsu valsts ģimnāzija par patriotisma un piederības Cēsu novadam stiprināšanu
Elita Rozīte Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzija par atsaucību, radošumu un rezultatīvu darbu
Aija Sīmane Cēsu 2.vidusskola par inovatīvu pieeju skolas vadīšanas un attīstības jautājumos
Daina Eizenberga Cēsu Profesionālā vidusskola par skolas vēstures un tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu
Ieva Lapsiņa Rāmuļu pamatskola par atsaucību un iesaistīšanos starptautiskajā projektu programmā «Erasmus +»
Nellija Baškere Līvu pamatskola par iniciatīvu un kvalitatīvi veiktu darbu
Inese Briede Cēsu internātpamatskolas- rehabilitācijas centrs par inovatīvu un godprātīgu darba pienākumu veikšanu
Anita Visocka Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola par atsaucību un apzinīgu darbu
Inga Jursone Cēsu 1.pamatskola par atsaucību, radošumu un rezultatīvu darbu
Arta Apsīte Cēsu 2.pamatskola par rezultatīvu darbu, sagatavojot skolas korus koru skatēm
Dace Puriņa Cēsu pilsētas pamatskola par ieguldījumu skolēnu izaugsmes un skolas attīstības veicināšanā
Maira Lapiņa Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde par orientāciju uz attīstību
Elita Lapiņa Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde par pozitīvu attieksmi darbā un sadarbības veicināšanu
Gundega Bašķere Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde par atsaucību
Sanita Dovgiallo Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde par radošumu un augstu atbildības sajūtu
Vineta Gūtmane Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis» par atsaucību un radošumu
Daiga Jirgensone Cēsu Bērnu un jauniešu centrs par atsaucību, radošumu un bērnu izaugsmes veicināšanu
Inese Vanadziņa Cēsu pilsētas Mākslas skola par radošumu un bērnu izaugsmes veicināšanu
Māris Krams Cēsu pilsētas Sporta skola par atsaucību un rezultatīvu darbu
Astrīda Eglīte Cēsu novada pašvaldības aģentūra «Sociālais dienests» par orientāciju uz attīstību un atsaucību
Ilga Pinkule pašvaldības aģentūra «Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs» par orientāciju uz attīstību un atsaucību
Sandra Jonaite Cēsu novada tautas mākslas kolektīvi par radošumu, orientāciju uz attīstību un rezultatīvu darbu 
Ināra Zande SIA «Cēsu Klīnika» par atsaucību, orientāciju uz attīstību un rezultatīvu darbu
Sandra Vasiļevska Cēsu pilsētas SIA «Vinda» par atsaucību, orientāciju uz attīstību un rezultatīvu darbu
Līga Bērce Cēsu Centrālās bibliotēka par radošumu, orientāciju uz attīstību un rezultatīvu darbu
Iveta Dimbele Cēsu pilsētas pansionāts par atsaucību, orientāciju uz attīstību un rezultatīvu darbu
Aigars Ķerpe Vaives pagasta pārvalde par atsaucību, orientāciju uz attīstību un pozitīvu attieksmi darbā
Zaiga Jēkabsone Cēsu novada pašvaldība par orientāciju uz attīstību un rezultatīvu darbu, par atsaucību un atbildību pret darbu
 
 
Formālie kritēriji:
☺ darbinieka ētiskums un lojalitāte pret iestādi;
☺ neatkarīgi no darba pienākumiem vai ieņemamā amata;
☺ par darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā vai par nopelniem ilgākā laika posmā;
☺ veiksmīgi pierādījis sevi profesionālajā jomā;
☺darbinieka darba kvalitāte un attieksme pret darbu;
☺ ….
 
2014.gada nominācijai «Gada darbinieks» izvirzītos darbiniekus
viņu vadītāji viņus raksturojuši šādi :
godprātīgs,                      profesionāls,                pieredzes bagāts,
atsaucīgs,                         apzinīgs,                      mērķtiecīgs,  
precīzs,                            patstāvīgs,      atbildīgs,
lojāls,                    sabiedrisks,                 radošs,
inovatīvs,                         laipns,                          objektīvs,
ar iniciatīvu,       pozitīvi noskaņots,
uz attīstību orientēts,    ar lielu atbildības sajūtu pret darbu,  
ar labiem darba rezultātiem,  u.t.t.
 
2014.gada nominācijai «Gada darbinieks» izvirzīto darbinieku vidū ir :
 
sociālais darbinieks lietvedis pedagogs
deju kolektīva vadītājs bibliotekārs pavārs
metodiķis medicīnas māsa treneris
garderobists nodaļas vadītājs direktors
nekustamo īpašumu pārvaldnieks    
apmeklētāju apkalpošanas speciālists    
iestādes direktora/vadītāja vietnieks    
 


Printēt