A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nominācija "Gada darbinieks" » 2012. gada darbinieki

» 2019. gada darbinieki
» 2018. gada darbinieki
» 2017.gada darbinieki
» 2016. gada darbinieki
» 2015. gada darbinieki
» 2014. gada darbinieki
» 2013. gada darbinieki
» 2012. gada darbinieki


Mēs lepojamies! 
Nominācijas „Gada darbinieks 2012” apbalvošanai izvirzītie:
 
 
Iestāde
 
Vārds, uzvārds
 
Amats
 
Pamatojums
 
Cēsu novada pašvaldība Lolita Kokina Izglītības nodaļas vadītāja Par ieguldījumu pašvaldības izglītības jautājumu risināšanā
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde Iveta Šilinska Medicīnas māsa Par radošu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu
Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde Biruta Breža Pedagoga palīdze Par godprātīgu un apzinīgu darbu
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde Sandra Egle Veļas pārzine Par radošu darbu un atbalstu iestādes materiālās bāzes pilnveidošanā
Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Inese Rudzīte Fiziskās attīstības pedagoģe Par ieguldījumu izglītojamo veselības nostiprināšanā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola Līga Ozoliņa Dežurante  Par godprātīgu un apzinīgu darbu
Cēsu pilsētas pamatskola Inese Kukaine Bioloģijas un ķīmijas pedagoģe Par mūsdienīgu un radošu pieeju mācību priekšmeta pasniegšanā un sasniegumiem pedagoģiskajā meistarībā
 Cēsu 1. pamatskola Velta Leimane Dežurante Par godprātīgu un apzinīgu darbu
Cēsu 2.pamatskola Gunta Krūmiņa Pamatizglītības pedagoģe Par godprātīgu un apzinīgu darbu
Rāmuļu pamatskola Inese Krēsliņa Pedagoģe Par radošu  un godprātīgu darbu
Līvu pamatskola Sanita Vilciņa Mājturības un tehnoloģiju pedagoģe Par profesionālo meistarību un radošo inovāciju ieviešanu mācību procesā.
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Sandra Nagle Latviešu valodas un literatūras pedagoģe Par radošu  un godprātīgu darbu
  Cēsu Valsts ģimnāzija Ilmārs Siliņš Informācijas tehnoloģiju pedagoģe Par ieguldīto darbu skolas informācijas tehnoloģiju pilnveidošanā.
Cēsu 2.vidusskola
 
Ilze Simanoviča Pedagogs Par inovatīvu un radošu darbību starpdisciplinārā projekta koordinēšanā
Cēsu Profesionālā vidusskola Mārtiņš Jurciņš Profesionālās izglītības pedagoģe Par iniciatīvu, radošumu un ieguldījumu skolas attīstībā
Cēsu pilsētas Mākslas skola Dace Cēdere Gleznošanas pedagoģe Par ilggadīgu un radošu pedagoģisko darbu 
 


Printēt