A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Uzņēmējdarbības atbalstam paredzētie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

» Atvieglojumi saimnieciskās darbības veikšanai uzceltām vai rekonstruētām ēkām
» Atvieglojumi viesnīcām un viesu namiem, kuros tiek veikta sabiedriskā ēdināšana
» Atvieglojumi par rūpnieciskām ēkām, kurās notiek pamatražošana
» Atvieglojumi īpašumiem, kuros uzsākta komercdarbība
» Atvieglojumi juridiskām personām, kas reģistrētas Komercreģistrā ne ilgāk kā trīs gadus
» Atvieglojumi fiziskām personām, kuru īpašumus nomā komercdarbībai


Uz nodokļa atvieglojumiem 90% apmērā var pretendēt fiziskas un juridiskas personas, kurām pieder saimnieciskās darbības veikšanai uzceltas vai rekonstruētas ēkas. Šo atvieglojumu var iegūt uz vienu gadu, skaitot ar nākamo mēnesi pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā. Tas nozīmē, ka šim atvieglojumam ir jāpiesakās viena mēneša laikā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.

Lai šos atvieglojumus saņemtu, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts pašvaldības saistošo noteikumu apakšpunkts (2.71), uz kura pamata tiek pieprasīti nodokļa atvieglojumi. Jāiesniedz arī veikto būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta kopija, uzrādot oriģinālu.

Printēt