A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Citi Cēsu novada iedzīvotājiem pieejami atvieglojumi

» Atvieglojumi personām, kas savā īpašumā veic latvāņu ierobežošanas pasākumus
» Atvieglojumi personām, kuras nesen iegādājušās nekustamo īpašumu Cēsīs un tajā deklarējušās
» Atvieglojumi par īpašumiem, kuriem piekļaujas remontā esoša iela un kuros notiek komercdarbība


Nodokļu maksātāji, kuru īpašumā ir ar Sosnovska latvāni invadēta zeme un kuri veic pasākumus latvāņu apkarošanai, var saņemt NĪN atvieglojumus par zemi 90% apmērā.

Datiem par platību, kurā aug latvānis jābūt reģistrētiem Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē. Lai dati tiktu reģistrēti, īpašniekam jāiesniedz iesniegums Valsts augu aizsardzības dienestā.

Katru gadu no 1.janvāra līdz 31.maijam zemes īpašniekiem, kuri sev piederošajās teritorijās veic latvāņu apkarošanas pasākumus, pašvaldībā jāiesniedz motivēts iesniegums. Atvieglojumus piešķir, ja īpašumā, neatkarīgi no tā kopējās platības, vismaz 0,1 ha platībā vienlaidus aug vismaz 20 divgadīgi vai vecāki latvāņi un tiek veikti to ierobežošanas pasākumi, neļaujot augiem izziedēt.

Līdz katra gada 15.jūnijam zemes vienības apsekošanas komisija veic ar latvāņiem invadētās platības apsekošanu, lai konstatētu, ka neatkarīgi no īpašuma kopējās platības, vismaz 0,1 ha lielā platībā vienlaidus aug vismaz 20 divgadīgi vai vecāki latvāņi.

No 1.augusta līdz 31.augustam komisija veic platības apsekošanu, lai novērtētu veiktos ierobežošanas pasākumus. Rezultāti tiek fiksēti fotogrāfijās. Nodokļa atvieglojuma piemērošanu izskata līdz 1.oktobrim. Atvieglojumi tiek piešķirti, ja teritorijā nav konstatēts neviens ziedošs latvānis vai latvānis ar ziedkopu sēklu gatavošanās vai nogatavojušos sēklu stadijā. Šos atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu.


Printēt