A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi, kas attiecas uz atsevišķām teritorijām Cēsu novadā

» Atvieglojumi par zemes gabaliem Rauņa upes liegumā, Dāvida avotu liegumā, Gaujas senielejas liegumā
» Atvieglojumi zemes gabaliem Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā
» Atvieglojumi zemes gabaliem upīšu gravu teritorijās Cēsu pilsētā
» Atvieglojumi īpašumiem vecpilsētā un ar kultūras pieminekļu statusu


Ja Tev pieder zemes gabali Rauņa upes liegumā, Dāvida avotu liegumā, Gaujas senielejas liegumā un tie netiek izmantoti saimnieciskai darbībai – pieejamais atvieglojuma apmērs ir 25% no zemes nodokļa summas. Lai saņemtu šos atvieglojumus, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums un paša parakstīts apliecinājums, ka konkrētajos zemes gabalos netiek veikta saimnieciskā darbība.

Ja šajos zemes gabalos iepriekšējā gadā veikti ar Cēsu novada pašvaldību saskaņoti ieguldījumi teritorijas labiekārtošanā, kas ir ne mazāki par 142 euro, vari pretendēt uz atvieglojumiem 50% apmērā no zemes nodokļa summas. Šajā gadījumā nepieciešams iesniegums, kurā aprakstīti veiktie kapitāla rakstura ieguldījumu darbi. Šim iesniegumam jābūt saskaņotam ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļu. Jāiesniedz arī ieguldījumu apliecinoši dokumenti.


Materiālam ir informatīva nozīme.


Printēt