A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Cēsu novada Pašvadības Finanšu nodaļa izdevusi sekojošus dokumentus personām, kam nav deklarēta dzīvesvieta.

Parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Cēsu novada Pašvaldības Finanšu nodaļas telpās Raunas ielā 4, 308. kabinetā. Kontakttālrunis 64122586.

Dokumenta izdošanas datums Parādnieka vārds, Uzvārds, dzimšanas dati Numurs Dokumenta veids
+ 2016-01-06 Ainis Ķerpe, dzim. 07.02.1966. Nr.8-18-F-4/2016 Lēmums – izpildrīkojums
+ 2016-01-06 Leidere-Reine Inese, dzim.15.03.1965. Nr.8-18-F-3/2016 Lēmums – izpildrīkojums
+ 2015-12-08 Inese Leidere-Reine, dzim. 15.03.1965. Nr.8-18-F-729/2015 Brīdinājums
+ 2015-11-24 Ainis Ķerpe, dzim. 07.02.1966. Nr.8-18-F-557/2015 Brīdinājums
+ 2015-11-25 Andrejs Goris, dzim.02.02.1975. Nr.8-18-F-577/2015 Lēmums – izpildrīkojums
+ 2015-11-26 Iveta Marnavska, dzim. 29.01.1969. Nr.8-18-F-594/2015 Lēmums – izpildrīkojums
+ 2015-11-26 Janis Gritāns, dzim. 29.04.1974. Nr.8-18-F-597/2015 Lēmums – izpildrīkojums
+ 2015-11-26 Edgars Štrauss, dzim. 05.09.1959. Nr.8-18-F-598/2015 Lēmums – izpildrīkojums
+ 2015-10-14 Iveta Marnavska, dzim. 29.01.1969. Nr.8-18-F-422/2015 Brīdinājums
+ 2015-10-14 Agris Čače, dzim. 09.01.1985. Nr.8-18-F-425/2015 Lēmums – izpildrīkojums
+ 2015-10-15 Aivars Liepiņš, dzim. 24.11.1957. Nr.8-18-F-437/2015 Brīdinājums
+ 2015-10-15 Ilona Krūmiņa, dzim. 08.07.1969. Nr.8-18-F-438/2015 Lēmums – izpildrīkojums
+ 2015-10-15 Liene Klētniece, dzim. 07.05.1984. Nr.8-18-F-444/2015 Brīdinājums
+ 2015-10-15 Edgars Štrauss, dzim. 05.09.1959. Nr.8-18-F-446/2015 Brīdinājums
+ 2015-10-15 Jānis Gritāns, dzim. 29.04.1974. Nr.8-18-F-448/2015 Brīdinājums
Printēt