A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Dzimtsarakstu pakalpojumi » Cenrādis

Maksas pakalpojumi Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā

 
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Summa, EUR
bez PVN PVN 21% kopā,
t.sk. PVN
 
Piezīmes
1. Par pakalpojumu sniegšanu saistībā ar laulības reģistrācijas ceremoniju:
 
       
1.1. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas Mazajā zālē vai Vaives pagasta pārvaldē (ceremonija liecinieku un ne vairāk kā 10 viesu klātbūtnē ar muzikālu pavadījumu, telpas noformējumu un atļauju fotografēt un filmēt) 12,40 2,60 15,00 atbrīvo, ja:
1.    viens no pieteicējiem ir 1. vai 2. grupas invalīds;
2.    viens no pieteicējiem ir persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu.
1.2. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas Lielajā zālē (ceremonija liecinieku un viesu klātbūtnē, ar muzikālu pavadījumu, mākslinieku piedalīšanos, telpas noformējumu un atļauju fotografēt un filmēt)
 
49,72 10,44 60,16 50% atlaide Cēsu novada iedzīvotājiem (ja vismaz vienam no pieteicējiem deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novadā).

 
1.3. Ārpus Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas un Vaives pagasta pārvaldes telpām (ceremonija liecinieku un viesu klātbūtnē ar muzikālu pavadījumu, mākslinieku piedalīšanos un atļauju fotografēt un filmēt)
 
82,80 17,38 100,18  
2. Kāzu jubileju un citu ģimenes tradīciju ceremonijas (telpas rezervēšana ceremonijai, ceremonija ar muzikālu pavadījumu, mākslinieku piedalīšanos, telpas noformējumu un atļauju fotografēt un filmēt)
 
23,20 4,87 28,07 atbrīvo Cēsu novada iedzīvotājus 25., 50. un 60. gadu laulību jubileju atzīmēšanas gadījumos.

 
 
 


Pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva!

Valsts nodevu nosaka:

·        Ministru kabineta noteikumi Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu (24.09.2013.)

Pašvaldības nodevu nosaka:

·         Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr.38 „Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanas nodevu" (21.11.2013)

Printēt