A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Dzimtsarakstu pakalpojumi

CĒSU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Kontaktinformācija
·         Adrese: Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
·         E-pasts:
·         Tālrunis: 64122555; 64120282

Vadītāja  Iveta Gabrāne
Tālrunis: 64120282; 29194633
E-pats:
 
Vadītājas vietniece  Edīte Vecā
Tālrunis: 64122555
E-pasts:
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Pirmdienās 10..00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Trešdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Piektdienās 9.00 – 12.00

Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš saskaņojot apmeklējumu ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem telefoniski vai elektroniski.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus ir iespējams saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē (“Kaķukrogs”, Vaives pagasts, Cēsu novads) – darba dienās pēc iepriekšēja saskaņojuma telefoniski vai elektroniski ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem.
 
Darbības virzieni

·         Reģistrē dzimšanas faktu un izsniedz dzimšanas apliecību.
·         Reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.
·         Reģistrē laulību un  izsniedz laulības apliecību, piedāvājot izmantot papildus svinīgus pakalpojumus.
·         Izsniedz atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus.
·         Aktualizē civilstāvokļa aktu ierakstus, veic labojumus un papildinājumus.
·         Atjauno civilstāvokļa aktu ierakstus.
·         Kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas.
·         Saglabā dzimtsarakstu nodaļas arhīva fonu.
 
Pakalpojumu apraksti

·         Dzimšanas reģistrācija
·         Miršanas reģistrācija
·         Paternitātes atzīšana / noteikšana
·         Laulības reģistrācija
·         Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu izsniegšana
·         Vārda, uzvārda maiņa
·         Tautības ieraksta maiņa
·         Civilstāvokļa aktu ierakstu labojumi, papildinājumi
·         Svinīgās ceremonijas
 
Visus dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumus (tai skaitā dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju) var saņemt jebkurā Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā
Vēsturiskā Cēsu rajona dzimtsarakstu nodaļas
    
Nr.p.k.
 
Dzimtsarakstu nodaļa
 
Adrese Tālrunis
1. Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
 
Raiņa iela 8, Priekuļi, Priekuļu novads 64130583
2. Amatas novada Dzimtsarakstu nodaļa
 
“Ausmas”, Drabeši, Amatas novads, 64127937
3. Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļa
 
„Iktes”, Stalbe, Pārgaujas novads 64134426
4. Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļa Nītaures iela 6, Aušlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4108 64155636
5. Raunas novada Dzimtsarakstu nodaļa
 
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads 64107723
6. Jaunpiebalgas novada dzimtsarakstu nodaļa Gaujas iela 4, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
 
 64129837 
7. Vecpiebalgas novada dzimtsarakstu nodaļa Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads
 
64172021
 


Printēt