A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kārtība

CĒSU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2020.GADA 9.JANVĀRĪ
PROTOKOLS NR. 1

DARBA KĀRTĪBA

Plkst. 13.00


1. Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”  direktoru.
2. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
3. Par aizņēmumu projekta „Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs- Veismaņi -Vaives pagasta robeža pārbūve” realizācijai.
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja

Printēt