A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


 Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja
Cēsīs, Raunas ielā 4
______________________________________________________________________________________


2020.gada 9.janvārī
Sēde sākas plkst. 9.30
 
Darba kārtība

1. Par 2001. gada 27. februārī noslēgtā līguma “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” un līguma “Par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu” pagarināšanu.
2. SIA “Cēsu siltumtīkli” prezentācija.
3. Par Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.-2019. gadam darbības termiņa pagarināšanu, Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju.
4. Par projekta pieteikuma „Development of Innovation Center in Cesis” (Inovāciju centra attīstība Cēsīs) iesniegšanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmā.
5. "Par Saistošajiem noteikumiem "PAR CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI"".
6. Par Kosmosa centra stratēģiju.
 
 


Printēt