A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komitejas » Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība

» Domes komitejas
» Domes komiteju sēžu grafiks
» Finanšu komitejas darba kārtība
» Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība
» Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas darba kārtība
» Sociālo un veselības jautājumu komitejas darba kārtība


CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
CĒSU NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJA
_____________________________________________________________________________________Cēsīs

 2020. gada 9.janvārī
Sēde sākas plkst. 08:15
Bērzaines iela 18, Cēsis, Cēsu nov.


Darba kārtība
 
1. Par uzturēšanās maksu Cēsu pilsētas pansionātā.
Ziņo: Inga Gunta Paegle, Cēsu pilsētas pansionāta direktore.

2. Par izmaiņām Cēsu novada bāriņtiesas sastāvā.
Ziņo: Iveta Purmale, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītāja.

3. Informācija par Kopienas centra izveidi.
Ziņo: Sigita Dišlere, LELB Diakonijas centra valdes priekšsēdētāja.

4. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu.
Ziņo: Zane Brente - Brantiņa, Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes sabiedrības veselības speciāliste.


Printēt