A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes komisijas » Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība

» Domes komisijas
» Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas darba kārtība
» Medību koordinācijas komisijas protokoli


CĒSU NOVADA  PAŠVALDĪBA 
ATTĪSTĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS KOMISIJA
 adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

_________________________________________________________________________________

2020.gada 14.janvārī
Sēde sākas plkst. 10.00

 
Darba kārtība

1. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Liepu iela 6, Cēsis, Cēsu novads.
2. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Katrīnkalna iela 5, Cēsis, Cēsu novads.
3. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Sila iela 17, Cēsis, Cēsu novads.
4. Informācija par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Parka iela 7, Cēsis, Cēsu novads.
5. Reliģiskās organizācijas “Evanģēlisko Kristiešu Draudze Rīgā” iesnieguma izskatīšana.
6. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un nosacījumu izdošanu “Lejas Žagari”, Vaives pag., Cēsu nov.
7. Par zemes ierīcības projekta  Kovārņu ielā 35, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu.
8. Par zemes ierīcības projekta  Palmu iela, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu.
9. Par zemes ierīcības projekta  Aldaru laukums 1, Eduarda Veidenbauma iela 16A, Palmu iela 9A, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu.
10. Par grozījumiem lēmumā “Par zemes gabalu Robežu ielā 4 un Robežu ielā 4a, Cēsīs, sadalīšanu un Baltās ielas izveidošanu”.
11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai Tirgoņu ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov.
12. Par Muižas ielas trasi.
13. Par stāvlaukumu pretī 2Locals
14. Par Vilku ielu.


Printēt