A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji Cēsu novadā

Cēsu pilsētas SIA “Vinda”                                                                                                        
Juridiskā adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads LV-4101
Reģ. Nr. 49503000754   
Tālr.:  64123526
E-pasts:info@vinda.lv   
 
Cēsu pilsētas SIA “Vinda” sniedz decentralizētās kanalizācijas pakalpojumus Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” ir Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieks.


Printēt