A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Būvvalde

Cienījamie būvētgribētāji, Cēsu novada Būvvalde aicina pirms būvdarbu uzsākšanas un būvniecības materiālu iegādes konsultēties ar Būvvaldes darbiniekiem, lai vienotos par būvniecības projekta veidu un tam atbilstošo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu.

Būvvaldes pieņemšanas laiki:


Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads

Pieņemšanas laiki:
Pirmdien 13.00 - 18.00
Otrdien 08.00 - 17.00
Trešdien 08.00 - 17.00

Ceturtdienās un piektdienās dokumentus lūdzam iesniegt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.


Būvvalde:

Vadītāja
Irēna Suipe 29255001; irena.suipe@cesis.lv

Arhitekta
Vēsma Lukstiņa 29181607; vesma.lukstina@cesis.lv

Būvinspektors
Uģis Dančauskis 64161823; 25665638; ugis.dancauskis@cesis.lv

Sekretāre
Daiga Bernovska 64123642; daiga.bernovska@cesis.lv

Pirms būvdarbu uzsākšanas lūdzam iepazīties ar noteikumiem, kas regulē būvniecības procesu Latvijā, kā arī Cēsu novada pašvaldības teritorijas plānojumu un saistošajiem noteikumiem.

Būvniecības likums
Vispārīgie būvnoteikumi
Ēku būvnoteikumi

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
Autoceļu un ielu būvnoteikumi
Būvju klasifikācijas noteikumi

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība
Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība

Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026.gadam

Iesniegumi, pieteikumi

Iesniegums Būvvaldei (brīvā formā)
Iesniegums izziņas sagatavošanai par jaunbūvi
Pieteikums būves krāsojuma pases izgatavošanai
Publiskās apspriešanas veidlapa
Iesniegums Cēsu novada būvinspektoram

    Paskaidrojuma raksts
    Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
    Paskaidrojuma raksts ēkas veida maiņai bez pārbūves
    Būvniecības iesniegums
    Apliecinājuma karte
    Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai
    Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
    Ēkas fasādes apliecinājuma karte
    Paskaidrojuma raksts (konservācija)


Citi dokumenti:

Reklāma


Iesniegums saskaņot reklāmu/izkārtni

Elektroenerģijas būves

Apliecinājuma karte
Apliecinājums par energoapgādes būvprojekta gatavību ekspluatācijai
Būvniecības ieceres iesniegums
Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu
Paskaidrojuma raksts
Paziņojums par būvniecību

Atsevišķas inženierbūves (Gāzes, siltuma, ūdens, kanalizācijas un citi inženiertīkli)

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts (inženierbūves konservācijai)
Apliecinājuma karte
Būvniecības iesniegums

Ielas, ceļi

Apliecinājuma karte
Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojuma raksts

Elektronisko sakaru tīkli

Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums
Apliecinājums

Hidrotehniskās un meliorācijas būves

Paskaidrojuma raksts 1.grupas būvei
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojuma raksts būves konservācijai


Printēt