A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Attīstības plānošana » Teritorijas plānošana » Detālplānojumi » Uzsāktie

Detālplānojums nekustamajam īpašumam Leona Paegles ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov. (Lēmums, grafiskais materiāls)

Detālplānojums zemes gabalam Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. (Lēmums, grafiskais materiāls)

Detālplānojums kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov. (Lēmums, grafiskais materiāls)

Printēt