A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Attīstības plānošana » Teritorijas plānošana » Detālplānojumi » Apstiprinātie

 

·         Detālplānojums tehnoloģiskajam parkam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs  saistošie noteikumigrafiskais materiāls

·         Detālplānojuma teritorijai Cēsīs, starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi saistošie noteikumigrafiskais materiāls

·         Kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi saistošie noteikumigrafiskais materiāls

·         Teritorijas, kas ietver zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 40, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Līgatnes ielā 52 saistošie noteikumigrafiskais materiāls

·         Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi saistošie noteikumigrafiskais materiāls

·         Detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs saistošie noteikumigrafiskais materiāls

·         Detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs saistošie noteikumigrafiskais materiāls

·         Detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs saistošie noteikumigrafiskais materiāls

·         Detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs saistošie noteikumigrafiskais materiāls

·         Detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov.,teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi saistošie noteikumipielikums

·         Detālplānojums Pirtsupītes gravai Cēsīs no Satekles ielas līdz Mazai Lenču ielai  
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Printēt