A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Kultūra » Publisko pasākumu organizēšana

Publisko pasākumu organizēšana

Ja vēlaties organizēt kultūras, sporta vai reklāmas pasākumu Cēsu novadā, saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto kārtību, ir jāsaņem Cēsu novada pašvaldības Publisku, izklaides un svētku iesniegumu izskatīšanas komisijas atļauja.

Lai saņemtu atļauju, Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, jāiesniedz Iesniegums publiska pasākuma organizēšanai Cēsu novadā un sekojoši dokumenti:

- uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija (juridiskai personai) vai pases kopija (fiziskai personai),
- personai, kas pārstāv juridisku personu, - pilnvara,
- plānotā pasākuma plāns,
- norises vietas īpašnieka rakstiska piekrišana vai līguma kopija,
- apdrošināšanas polises kopija par pasākuma civiltiesisko apdrošināšanu,
- kopija līgumam par tehniskās drošības atbildību,
- kopija līgumam ar sabiedriskās kārtības nodrošinātāju,
- kopija līgumam par medicīniskās palīdzības nodrošināšanu,
- bīstamo iekārtu lietošanas atļauja (ja attiecināms),
- salūta organizatoriem – licences un līguma kopija,
- Valsts Ugunsdzēsības dienesta saskaņojums, ja pasākumā izmanto pirotehniku,

Tirgotājiem jāsaņem atļauja atbilstoši  Cēsu pilsētas domes saistošājiem noteikumiem “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā.

Publisko pasākumu rīkošanas atļauja nav nepieciešama publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs, kā arī, ja pasākumu rīko valsts vai pašvaldības iestāde. Valsts vai pašvaldības iestādēm ir jāinformē pašvaldība par šāda pasākuma organizēšanu.

Normatīvie akti, kas regulē publisko pasākumu organizēšanu:

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums
Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 
Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā 
Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”; “Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā”.
Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību Cēsu pilsētā”.

Plašāka informācija – Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Bērzaines ielā 5. Tel.64123455. E-pasts: iac@cesis.lv 

Reklāmas plakātu izvietošanu stacionārajos reklāmas stendos Cēsu pilsētā veic Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, tel.64121772.

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt