A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Kultūra » Cēsu kultūras attīstības programma

Cēsu Kultūras attīstības programma 2015.-2019.gadam
 
Vīzija: Cēsu novads - nacionālas nozīmes kultūras centrs ar bagātu kultūras mantojumu un laikmetīgu kultūras dzīvi, kas veido pamatu sabiedrības radošai izaugsmei.

Kultūras attīstības prioritātes:
1. Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un mūsdienīga interpretācija
Cēsu novads – vieta, kur rūpējas par kultūras un vēstures mantojumu, tradīcijas mainās līdzi laikmetam, respektējot vēsturisko mantojumu – iedzīvotāji izjūt piederību unikālai dzīves vietai.
Kultūrvēsturiskās vērtības tiek saglabātas, pētītas un popularizētas, lai veidotu domājošu uz vērtībām orientētu sabiedrību, padarītu Cēsu novada bagāto kultūrvēsturisko mantojumu izprotamu un pieejamu plašai sabiedrībai, veicinātu novada iedzīvotāju lokālpatriotismu un identitātes sajūtu.

2. Daudzveidīgu un laikmetīgu kultūras pakalpojumu piedāvājums dažādām sabiedrības grupām
Cēsu novads – vieta, kur ir daudzveidīgs un laikmetīgs kultūras pakalpojumu klāsts dažādām iedzīvotāju grupām, kas veido pievilcīgu dzīves vidi un ceļ iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Laikmetīgs un iedzīvotājiem pieejams kultūras pakalpojumu klāsts tiek veidots, lai celtu Iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veidotu piederības sajūtu novadam.

3. Cēsu kā starptautiski atpazīstama kultūras tūrisma galamērķa veidošana
Cēsu novads – atpazīstams kultūras tūrisma galamērķis Baltijas jūras reģionā.
Cēsu novada kā vēsturiski izglītojošas, augstvērtīgu mākslas norišu un atpūtas vietas atpazīstamība tiek veidota, lai palielinātu vietējo un ārvalstu mērķtirgu tūristu plūsmu Cēsu novadā un apkārtnes tūrisma objektos, tā veicinot novada ekonomisko izaugsmi.

4. Kultūras un radošo industriju izaugsmes atbalsts
Cēsu novads – iedvesmojoša vieta radošai uzņēmējdarbībai, kur pieejams savstarpējs atbalsts profesionālai izaugsmei.
Augstas pievienotās vērtības radošās ekonomikas attīstība novadā tiek veicināta, pilnvērtīgi izmantojot pieejamos kultūras resursus un radošo jomu darbaspēka koncentrāciju.

Cēsu kultūras attīstības programma 2015-2019 (.pdf) (apstiprināta Cēsu novada domes sēdē 28.10.2015., aktualizēta Cēsu novada domes sēdē 28.01.2016.)

Ziņojums par Cēsu kultūras attīstības programmas izpildi 2016.gadā
Ziņojums par Cēsu kultūras attīstības programmas izpildi 2017.gadā

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt