A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Jauniešiem » Youth for City - City for Youth » Projekts "Pieturzīme"

» Youth for City - City for Youth
» Project Information in English
» Projekts "Pieturzīme"


Projekts "Pieturzīme"

Jūnijā biedrība “Youth for City – City for Youth” sākusi Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros atbalstītu projektu “Pieturzīme” (Nr. VP2019/2.2-3) ar mērķi nodrošināt jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi un iespēju iesaistīties organizācijas aktivitātēs.

Projekta ievadā notiks vairāki radošie vakari Cēsu novada Jauniešu mājā - tajos ar neformālā, brīvā atmosfērā notiks nelieli jauniešu veidoti mūzikas koncerti, jaunieši varēs iepazīt Jauniešu māju, spēlēt galda spēles un brīvi pavadīt laiku. Vakara laikā brīvā formātā jauniešiem tiks sniegta informācija par projekta tālākajām aktivitātēm, Jauniešu mājas sniegtajām iespējām un ikviena iespējām iesaistīties. Pirmais no vakariem notiks jau jūnija beigās – informācija par to atrodama biedrības Facebook lapā.

Septembrī tiks organizēts saliedējošs brauciens uz Rīgu, lai apmeklētu vairākas organizācijas un uzņēmumus, kas spēj iedvesmot ar saviem veiksmes stāstiem un panākumiem.

Bet jau oktobrī ikvienam būs iespēja piedalīties publiskās runas meistarklasēs uzlabojot savas prasmes runas mākslā. Jaunieši apgūs dažādus runas veidus, mācīsies skaidri, pārliecinoši izteikties un kontrolēt savu balsi. Jaunieši, kuri šīs prasmes apgūs, jutīsies pārliecinātāki par sevi, drošāki, tādējādi nebaidīsies paust savu viedokli un iniciatīvas nākotnes darbos.

Ar oktobra mēnesi plānots piedāvāt arī improvizācijas teātra un aktiermeistarības meistarklases, kā arī mūzikas meistarklases. Improvizējot jaunieši pilnveidos savu personību un gūs prasmes, kas palīdzēs vieglāk iesaistīties, aizstāvēt savu viedokli, atraisīties un pārliecinošāk prezentēt sevi gan citiem jauniešiem gan sadarbības partneriem. Savukārt mūzika ir valoda, kas vieno un atraisa cilvēkus, kas ir īpaši svarīgi, lai jaunieši spētu kopīgi darboties uz vienotu mērķi un iesaistīties.

Ar šo projektu vēlamies aizsniegt arī tos jauniešus, kuri parasti baidās iesaistīties jaunatnes organizācijās, jo nejūtas pārliecināti par sevi un savām spējām, projekta laikā sniedzot iespēju papildināt savas prasmes un neformālā atmosfērā iepazīties ar organizācijas darbību.Printēt