A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Izglītība » Skolēnu prakse 2019.gada vasarā

Pieteikšanās kārtībā Skolēnu praksei vasarā
 
2019.gadā Cēsu novada pašvaldības turpina projektu Skolēnu prakse vasarā, kas dod iespēju skolēnam vasaras brīvlaikā apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un iemaņas, iegūt darba pieredzi, praktiski līdzdarboties darba tirgū.
Jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kuri mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā pieteikšanās līdzdarbībai projektā ir no 15.marta.
Arī šogad elektroniskā reģistrācija.
Kā skolēnam jārīkojas:
Vispirms skolēns reģistrējas  skolēnu praksei interneta vietnē www.cesis.lv – ŠEIT
vietne būs aktīva no 8.00.
Reģistrācijas numurs interneta vietnē būs arī pieteikuma anketas kārtas numurs.  Vietne darbosies līdz brīdim, kad tiks saņemti 110 pieteikumi.
Pēc reģistrēšanās interneta vietnē līdz 30. martam skolēns, skolēna vecāks vai skolēna likumiskais pārstāvis Cēsu novada pašvaldības  Izglītības pārvaldē  Raunas  ielā 4  iesniedz šādus dokumentus: aizpildītu pieteikuma anketu, kura būs atrodama interneta vietnē (www.cesis.lv / Izglītība / Skolēnu prakse 2019.gada vasarā)  un ārsta izziņu (forma 027/U), kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
To skolēnu iesniegumi, kuri nebūs reģistrējusies, netiks pieņemti.
Izglītības pārvaldes speciālisti izskatīs iesniegtos pieteikumus to reģistrēšanās secībā un vismaz 90 skolēniem būs iespēja piedalīties projektā Skolēnu prakse vasarā.
 
Izglītības pārvaldes vadītāja L.Kokina
 

Pieteikuma veidlapa atrodama ŠEIT


Printēt