A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Izglītība » Olimpiāžu rezultāti » Valsts olimpiāžu novada posmu rezultāti

» Valsts olimpiāžu novada posmu rezultāti
» Metodisko apvienību olimpiāžu rezultāti


Godalgoto vietu ieguvēji valsts mācību priekšmetu olimpiādēs novada posmā 2017./2018.m.g.

Vācu valoda 10.-12.klasei
1.vieta: Anete Gelsberga, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ruta Amoliņa
2.vieta: Rūta Ķirsone, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ruta Amoliņa
3.vieta: Karlīna Egle, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ruta Amoliņa
 
Bioloģija 9.- 12.klasei tiešsaistē
9.klase
1.vieta: Anda Upane, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Inese Kaula
2.vieta: Emīlija Gārša un Gustavs Gailišs, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Kriškāne
3.vieta: Kārlis Dieviņš, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Kriškāne; Samija Arta Spruģevica, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Līga Jaunzeme; Elīna Pētersone, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Dace Sarkane- Plijeva; Tabita Emīlija Rause, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Inese Kaula
Atzinība: Anna Damberga, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Līga Jaunzeme      
10.klase
1.vieta: Andrejs Ķīlis un Sandra Siliņa, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Kriškāne
2.vieta: Edgars Krūmiņš, Toms Kristiāns Robītis, Gustavs Dravants un Emīlija Ezeriņa, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Kriškāne
3.vieta: Arta Soboļeva, Rihards Voldemārs Vaivods, Asnāte Luīze Podniece, Beatrise Alise Ivanova un Agris Ratniks, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Kriškāne 
Atzinība: Anna Rijniece, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Kriškāne; Miks Uno Cērpiņš, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Mārīte Tijāre; Matīss Platacis, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Dace Sarkane- Plijeva
11.klase
1.vieta: Sofija Novicka un Diāna Paula Upmale, abas Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Kriškāne
2.vieta: Aleksandrs Volkovs, Elīza Marta Stangaine un Signija Betima Baranovska, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Kriškāne
3.vieta: Rītavs Žīgurs un Madara Ketlīna Štarka, abi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Dace Sarkane – Plijeva; Emīlija Kate Tomsone, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Kriškāne
Atzinība: Vitālijs Vinogradovs, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Dace Sarkane-Plijeva; Lizete Milija Goba, Dita Keiša un Roberts Puriņš, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Kriškāne
12.klase
1.vieta: Stella Bērziņa, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Kriškāne; Dāvis Krūmiņš, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Dace Sarkane-Plijeva
2.vieta: Rēzija Veronika Laumane, Pēteris Ronis un Baiba Jermolājeva, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Kriškāne; Santa Stūrīte, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Dace Sarkane - Plijeva
3.vieta: Dmitrijs Dmitrijevs, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Mārīte Tijāre; Elza Lote Buša, Kristiāns Gaspersons, Toms Vaļkins un Anete Gelsberga, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Kriškāne
Atzinība: Kārlis Kreilis, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Dace Sarkane – Plijeva; Paula Vīksna, Uldis Žīgurs un Sindija Samohvalova, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Kriškāne.
 
Angļu valoda 10.- 12.klasei
10.klase
1.vieta: Mārtiņš Jēkabs Ausmanis, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Maculēviča
2.vieta: Edgars Krūmiņš, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Melānija Artimoviča
3.vieta : Miks Uno Cērpiņš, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Natālija Volkova
Atzinība: Didzis Irbe, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Maculēviča; Artūrs Gradovskis, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Melānija Artimoviča 
11.klase
1.vieta: Renāts Jurševskis, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Selga Goldmane        
2.vieta: Lorna Ērla, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Selga Goldmane; Annija Anna Zariņa, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, skolotāja Zinta Bāliņa            
3.vieta: Anna Katrīne Golberga, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ineta Ābola
Atzinība: Lauris Dedumets, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Selga Goldmane; Aleksandrs Volkovs, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ineta Ābola               
12.klase
1.vieta: Dāvis Krūmiņš, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Silvija Samsone  
2.vieta: Toms Vaļķins, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Selga Goldmane; Teodors Tālers, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Selga Goldmane
3.vieta: Kārlis Kreilis, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Silvija Samsone; Kārlis Vītols Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Silvija Samsone
Atzinība: Sendija Beata Lazdiņa, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Selga Goldmane; Alise Blūma, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Melānija Artimoviča
 
Vēsture 9.un 12.klasei
9.klase
1.vieta: Evelīna Glaudiņa, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inese Sīmane; Anna Damberga, Cēsu Pilsētas vidusskola, Margarita Grāvere
2.vieta: Karlīne Gertmane, Cēsu 2.pamatskola, skolotāja Sarmīte Ķeņģe; Beatrise Baijere, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Aivars Karlsons; Dārta Amantova, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inese Sīmane
3.vieta: Anete Valaine, Cēsu 2.pamatskola, skolotāja Sarmīte Ķeņģe; Ance Dālmane, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Laine Ūdre; Viktorija Aleksejeva, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inese Sīmane; Kitija Drozde, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Anna Kurme
Atzinība: Betija Žideļuna, Kate Anete Jansone un Kristiāns Kociņš, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inese Sīmane; Marta Jansone un Elīna Pētersone, abas Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Aivars Karlsons; Marija Ozola, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Laine Ūdre; Marta Reinsone, Cēsu 2.pamatskola, skolotāja Sarmīte Ķeņģe
12.klase
1.vieta: Linda Prokofjeva, 11.klase, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Aivars Karlsons; Dāvis Krūmiņš, 12.klase, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ingūna Irbīte
2.vieta: Rēzija Veronika Laumane, 12.klase un Andrejs Ķīlis, 10.klase, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inese Sīmane
3.vieta: Trīne Žagare, 11.klase un Jānis Harijs Gailītis, 12.klase, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Solveiga Upīte; Agris Ratniks, 10.klase, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inese Sīmane
Atzinība: Gustavs Dravants un Elīna Radziņa, abi 10.klase, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inese Sīmane; Alise Blūma un Paula Vīksna, abas 12.klase, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Solveiga Upīte;
Dmitrijs Dmitrijevs, 12.klase, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Anna Kurme
 
Latviešu valoda un literatūra 8.un 9.klasei
8.klase
1.vieta: Ilze Kampenusa , Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sandra Nagle
2.vieta: Kārlis Kide, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sandra Nagle
3.vieta: Līva Krēgere, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Iveta Medne; Tīna Krastiņa, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sandra Nagle
9.klase
1.vieta: Alise Gārša, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Iveta Medne
2.vieta: Beatrise Baijere, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Dace Eglīte
3.vieta: Anda Upane, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Iveta Medne; Kate Anete Jansone, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Vineta Bērziņa
Atzinība: Dārta Arta Amantova, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Vineta Bērziņa; Anete Valaine, Cēsu 2.pamatskola, skolotāja GintaTauriņa
 
Informātika (programmēšana) 8.– 12.klasei divās vecuma grupās tiešsaistē
8.- 10.klase
1.vieta: Sandra Siliņa, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Diāna Siliņa
2.vieta: Andrejs Ķīlis un Edgars Krūmiņš, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Ilmārs Siliņš
3.vieta: Mārcis Strazdiņš un Laura Eglīte, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Ilmārs Siliņš
Atzinība: Mārcis Ozoliņš, Roberts Ronins Puķītis un Mišela Vinogradova, visi Cēsu Valsts ģimnāzija,
Ilmārs Siliņš
11.- 12.klase
1.vieta: Renāts Jurševskis, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Diāna Siliņa
2.vieta: Elīza Marta Stangaine un Diāna Paula Upmale, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Ilmārs Siliņš
3.vieta: Justīne Liene Laumane, Estere Muceniece, Miks Jānis Olte un Alberts Trucis, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Ilmārs Siliņš
Atzinība: Teodors Tālers, Jānis Jērcēns, Kārlis Ogliņš, Roberts Puriņš, Anita Ilze Gulbe un Mārtiņš Tilaks, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Ilmārs Siliņš
 
Fizika 9.- 12.klasei tiešsaistē
9.klase
1.vieta: Rūdolfs Zvejs, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Selga Lukjanska
2.vieta: Ivans Telegins, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Igors Bužs; Marta Reinsone, Cēsu 2.pamatskola, skolotāja Ingrīda Brizga; Artūrs Smiltiņš, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ligita Neimane
3.vieta: Hermanis Arigo Auzāns, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Igors Bužs; Renārs Šķesteris, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ligita Neimane
Atzinība: Matīss Dreimanis, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Igors Bužs, Kristiāns
Kociņš un Matīss Timermanis, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ligita Neimane
10.klase 
1.vieta: Sandra Siliņa, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Reinis Lazdiņš
2.vieta: Matīss Platacis, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Igors Bužs; Andrejs Ķīlis Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Reinis Lazdiņš
3.vieta: Didzis Irbe, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Igors Bužs
Atzinība: Agris Ratniks, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Reinis Lazdiņš
11.klase
1.vieta: Renāts Jurševskis, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Reinis Lazdiņš
2.vieta: Kristiāns Kaņeps, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotājs Osvalds Simanovičs               
3.vieta: Diāna Paula Upmale, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Reinis Lazdiņš
Atzinība: Vitālijs Vinogradovs, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Igors Bužs
12.klase
1.vieta: Kristiāns Gaspersons, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Reinis Lazdiņš;
2.vieta: Santa Stūrīte, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Igors Bužs;
3.vieta: Kārlis Kreilis, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Igors Bužs;
Atzinība: Stella Bērziņa, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Reinis Lazdiņš.
 
Filozofija 11.un 12.klasei
1.vieta: Dāvis Krūmiņš, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Miezīte
2.vieta: Santa Stūrīte, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Miezīte
               
Latviešu valoda un literatūra 11.un 12.klasei tiešsaistē
11.klase
1.vieta: Dāvis Krūmiņš, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Elita Rozīte
2.vieta: Rēzija Veronika Laumane, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ina Gaiķe
3.vieta: Elīza Apine, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, skolotāja Gunta Bērziņa
Atzinība: Sendija Beata Lazdiņa un Paula Vīksna, abas Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ina Gaiķe;
Santa Stūrīte, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Elita Rozīte
12.klase
1.vieta: Trīne Žagare, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sandra Nagle
2.vieta: Emīlija Kate Tomsone, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sandra Nagle
3.vieta: Elīza Marta Stangaine un Diāna Paula Upmale, abas Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sandra Nagle
Atzinība: Agate Tetere, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Laima Pērkone;
Annija Zariņa, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, skolotāja Gunta Bērziņa               
 
Ekonomika 10.-12.klasei tiešsaistē
10.klase
1.vieta: Andrejs Ķīlis, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Ozola
2.vieta: Sandra Siliņa un Mišela Vinogradova, abas Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Ozola
3.vieta: Kristīna Vinogradova un Niklāvs Alberts Ozoliņš, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Ozola
Atzinība: Agris Ratniks, Toms Kristiāns Robītis un Anete Kalniņa, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Ozola                 
11.klase
1.vieta: Renāts Jurševskis un Diāna Paula Upmale, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Ozola
2.vieta: Sofija Novicka un Elīza Marta Stangaine, abas Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Ozola
3.vieta: Anna Katrīne Golberga un Justīne Liene Laumane, abas Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Ozola             
Atzinība: Kristiāns Zelčs, Māris Millers, Anastasija Skribe un Elīna Laura Maļugina, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Ozola          
12.klase
1.vieta: Dāvis Krūmiņš, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Nadežda Persaņa
2.vieta: Santa Stūrīte, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Nadežda Persaņa
3.vieta: Heinrihs Eglīte, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Ozola; Valters Zīle, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Nadežda Persaņa
Atzinība: Armands Zaduņenko, Edgars Grigors un Kārlis Kreilis, visi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Nadežda Persaņa
 
Mājturība un tehnoloģijas 8.un 9.klasei koka un metāla tehnoloģijas
2. vieta: Matīss Timermanis, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Aivars Lamberts; Artis Strazdiņš, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotājs Aivars Lamberts
3.vieta: Kevins Kurpnieks, Cēsu 1.pamatskola, skolotājs Andrejs Māsēns
Atzinība: Rūdolfs Zvejs , Cēsu 1.pamatskola, skolotājs Andrejs Māsēns; Linards Skroderis, Cēsu 2.pamatskola, skolotājs Gatis Krakops
 
Mājturība un tehnoloģijas 8.un 9.klasei tekstila tehnoloģijas
1.vieta: Marta Reinsone un Kristiāna Šteimane, abas Cēsu 2.pamatskola, skolotāja Maija Zvirbule;
Katrīna Ungura, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Ivanova
2.vieta: Līva Krēgere, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Daiga Treimane
3.vieta: Ance Dālmane un Marija Ozola, abas Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Daiga Treimane
Atzinība: Ance Nameda Grundule, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Daiga Treimane; Keita Zariņa un Samanta Romina, abas Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Ērika Siliņa; Šarlote Elizabete Bernava un Laima Lodiņa, abas Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inese Krēsliņa; Laura Bobrova, Cēsu 2.pamatskola, skolotāja Maija Zvirbule; Beatrise Reiziņa un Elīna Dzene, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Ivanova
 
Mājsaimniecība 10.- 12.klasei
1.vieta: Liene Pļaviņa, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inese Krēsliņa
2.vieta: Aleksandra Sandra Ševeļeva, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inese Krēsliņa 
 
Matemātika 5.– 8.klasei
5.klase
1.vieta: Elmārs Jurciņš, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Inga Kalniņa
2.vieta: Madara Vasina, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Aldone Melbārde; Zjaoyng Lu, Elīza Baumane un Filips Dadzītis, visi Cēsu 2.pamatskola, skolotāja Gita Vītoliņa
3.vieta: Emīlija Kalniņa, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Aiva Zirne, Ernests Malējs un Ieva Dārta Riņķe, abi Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Sanita  Baijere
Atzinība: Marks Kreicbergs, Marta Stafecka un Eduards Kristers Lusts, visi Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Aldone Melbārde; Adrians Goršeņins, Kristians Stalšāns un Ints Breikšs, visi Cēsu 2.pamatskola, skolotāja Gita Vītoliņa; Anna Rozīte, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Aiva Zirne
6.klase
1.vieta: Rūdolfs Jāvalds, Cēsu 2.pamatskola, skolotāja Ingrīda Brizga; Katrīna Anna Pelša, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Ligita Neimane
2.vieta: Mārtiņš Driba un Kārlis Driba, abi Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Sanita Baijere; Amēlija Čeiča, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Antra Avena
3.vieta: Gabriela Elizabete Korneta-Movzeša un Dāvids Sudrabs, abi Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Ligita Neimane
Atzinība: Kārlis Bērziņš un Kristaps Paipals, abi Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Ligita Neimane;
Artūrs Supe, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Antra Avena; Mārtiņš Reinis Trops, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, skolotāja Sanita Baijere
7.klase
1.vieta: Rūdolfs Markuss Čeičs, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Laine Ūdre
2.vieta: Rūdolfs Rudmiezis un Elīze Ropša, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa
3.vieta: Ralfs Trofimovs, Evija Velvele, Estere Anna Aploka, Katrīna Kalniņa, Raimonds Bundzenieks un Jasmīna Pora, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa; Signe Kisele, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Vaira Buža
Atzinība: Laura Kalniete, Mārica Kraukle, Keita Karlīna Silgale un Nikola Rozentāle, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa
8.klase
1.vieta: Ketija Puņeiko un Matīss Timermanis, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa
2.vieta: Kristiāns Ozols un Kārlis Kide, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa
3.vieta: Estere Sudraba, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Slaidiņa; Kristiāna Šteimane, Cēsu 2.pamatskola, skolotāja Ingrīda Brizga
Atzinība: Elizabete Krūmiņa, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Selga Lukjanska; Marta Alsberga, Cēsu 2.pamatskola, skolotāja Ingrīda Brizga
 
Matemātika 9.- 12.klasei
9.klase
1.vieta: Kate Anete Jansone, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Agrita Bartušēvica
2.vieta: Rūdolfs Zvejs, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Selga Lukjanska; Beatrise Baijere, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Vaira Buža; Diāna Namniece, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Agrita Bartušēvica
3.vieta: Kristiāns Kociņš, Markuss Marks Martinsons un Rihards Nils Zanders, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Agrita Bartušēvica; Anna Damberga, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Lidija Lisovska
Atzinība: Santa Raiskuma, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Vaira Buža; Aleksandrs Boitsovs, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Agrita Bartušēvica
10.klase
1.vieta: Kristīna Vinogradova, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Agrita Bartušēvica
2.vieta: Laura Eglīte, Sandra Siliņa un Mišela Vinogradova, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Agrita Bartušēvica; Matīss Platacis, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inese Boze; Alise Siliņa, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, skolotāja Inese Lazdiņa
3.vieta: Anta Ziediņa un Agris Ratniks, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Agrita Bartušēvica; Mārtiņš Jēkabs Ausmanis, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inese Boze
Atzinība: Rihards Vaivods un Elizabete Ulmane, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Agrita Bartušēvica;
Didzis Irbe, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija skolotāja Inese Boze
11.klase
1.vieta: Renāts Jurševskis, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Laila Ruķe
2.vieta: Justīne Liene Laumane un Lizete Milija Goba, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Agrita Bartušēvica; Diāna Paula Upmale, Cēsu Valsts ģimnāzija., skolotāja Laila Ruķe
3.vieta: Elīza Marta Stangaine un Anastasija Skribe, abas Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Laila Ruķe; Pauls Ēriks Skujiņš, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, skolotāja Inese Lazdiņa; Kristiāns Kaņeps, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Ilze Simanoviča
Atzinība: Annija Anna Zariņa, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, skolotāja Inese Lazdiņa
12.klase
1.vieta: Markuss Voldemārs Lancmanis, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Laila Ruķe
2.vieta: Santa Stūrīte, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sanita Baijere; Estere Muceniece, Stella Bērziņa un Mārtiņš Tilaks, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Laila Ruķe
3.vieta: Kristiāns Gaspersons, Miks Jānis Olte un Alberts Trucis, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Laila Ruķe; Jana Krastiņa, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, skolotāja Inese Lazdiņa
 
Ķīmija 9.– 12.klasei tiešsaistē
9.klase
1.vieta: Rūdolfs Zvejs, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Inese Kaula               
2.vieta: Artūrs Smiltiņš un Kristiāns Kociņš, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sarmīte Dreijalte
3.vieta: Emīlija Gārša un Kate Anete Jansone, abas Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sarmīte Dreijalte
Atzinība: Anda Upane un Tabita Emīlija Rause, abas Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Inese Kaula; Hermanis Arigo Auzāns, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Aldis Andermanis              
10.klase
1.vieta: Sandra Siliņa, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sarmīte Dreijalte
2.vieta: Linda Podniece un Andrejs Ķīlis, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sarmīte Dreijalte;
3.vieta: Matīss Platacis, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Aldis Andermanis; Edgars Krūmiņš, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sarmīte Dreijalte;           
Atzinība: Agris Ratniks, Anta Ziediņa un Rihards Voldemārs Vaivods, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sarmīte Dreijalte
11.klase
1.vieta: Renāts Jurševskis, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sarmīte Dreijalte
2.vieta: Elīza Marta Stangaine, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sarmīte Dreijalte
3.vieta: Dita Keiša, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sarmīte Dreijalte
Atzinība: Vitālijs Vinogradovs, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Aldis Andermanis
12.klase
1.vieta: Kristiāns Gaspersons, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sarmīte Dreijalte
2.vieta: Miks Jānis Olte, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sarmīte Dreijalte
3.vieta: Audris Mihailovs, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Aldis Andermanis
Atzinība: Stella Bērziņa un Teodors Tālers, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sarmīte Dreijalte;
Santa Stūrīte, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Aldis Andermanis
 
Krievu valoda (svešvaloda) 10.-12.klasei A grupa
10.klase
1.vieta Linda Ņemikina, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Jutta Medne
2.vieta: Samanta Kondratjeva, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Galina Zundāne
3.vieta: Kitija Kļaviņa, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Raisa Krūmiņa
Atzinība: Dāvids Mucenieks, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola, skolotāja Modrīte Sņegoviča;
Emīls Brigmanis, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Galina Zundāne; Sintija Keita Vējiņa, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Raisa Krūmiņa 
11.klase
1.vieta: Emīlija Kate Tomsone, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Alhimova
2.vieta: Mairis Teteris, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Alhimova
3.vieta: Hanna Mihailova, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Modrīte Sņegoviča
Atzinība: Kristīne Ločmele, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Jutta Medne
12.klase
1.vieta: Valērija Mickeviča, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Jutta Medne; Inga Seļodkina, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Modrīte Sņegoviča
3.vieta: Andris Lejasblusa un Natālija Mahņova, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Jutta Medne
Atzinība: Dmitrijs Dmitrijevs, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Gaļina Zundāne 
 
Krievu valoda (svešvaloda) 10.-12.klasei B grupa
10.klase
1.vieta: Diāna Kukore, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Erna Suharževska
2.vieta: Karīna  Venediktova, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Alhimova
3.vieta: Aleksandrs Boicovs, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Alhimova
Atzinība: Valērija Volkova, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Alhimova
11.klase
1.vieta: Anastasija Skribe, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anita Alhimova
2.vieta: Vlada Savlinska, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, skolotāja Jutta Medne
3.vieta: Marks Miņins, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola, skolotāja Modrīte Sņegoviča
12.klase
1.vieta: Timurs Morozkovs, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Modrīte Sņegoviča
2.vieta: Aliks Labetovs, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Jutta Medne
3.vieta: Anna Semjonova, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Modrīte Sņegoviča
Atzinība: Elīna Kohņuka, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, skolotāja Jutta Medne
 
Vācu valoda 8.klasei
1.vieta: Ance Anete Ravina un Evelīna Jonina, abas Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ruta Amoliņa
2.vieta: Elizabete Krūmiņa, Cēsu 1.pamatskola, skolotāja Ilva Līne
3.vieta: Ričards Ludženieks, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ruta Amoliņa
 
 
Zinātniski pētnieciskie darbi
1.Ekonomika
1.vieta: Elīna Laura Maļugina, “Produktu izvietošana TV seriālā „Ugunsgrēks””, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Ozola
1.vieta: Annemarija Muižniece, “Kosmētikas interneta veikala “Make up Secret” perspektīvas Latvijas tirgū”, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Nadežda Persaņa
2.vieta: Kitija Šūlmeistere, “Patstāvīgās ceļojumu plānošanas un organizēšanas iespējas internetā”, Cēsu Valsts ģimnāzija, Inga Ozola
 
2.Latviešu valodniecība
1.vieta: Anete Cīrule, “Personvārdu darināšanas tendences Cēsīs”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sandra Nagle
2.vieta: Agnese Riekstiņa, “Mājvārdi Raunas pagastā”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ina Gaiķe
3.vieta: Megija Aiva Lejiete, “Dažādu uzņēmumu nosaukumi un to rašanās iemesli Cēsīs”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sandra Nagle
 
3.Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture
1.vieta: Lauris Patriks Dedumets, “Language usage of 50 most followed Twitter users’ tweets”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Selga Goldmane
 
4.Inženierzinātne
1.vieta: Anastasija Skribe, “BIM koncepcijas lietojums Latvijā un Eiropā”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Reinis Lazdiņš
2.vieta: Tomass Parandjuks, “Stratosfēras zonde”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Reinis Lazdiņš
 
5.Informātika
3.vieta: Annija Ošiņa, “Tiešsaistes krātuves”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Ilmārs Siliņš             
 
6.Pedagoģija
1.vieta: Signe Ieva Reikmane, “Ģitārists Kaspars Zemītis – Latvijas jaunās paaudzes iedvesmotājs”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Agrita Bartušēvica
2.vieta: Paula Patrīcija Niklase, “Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu skolēnu profesijas izvēle karjeras ceļā”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Dace Baltiņa
3.vieta: Trīne Žagare, “4.klases skolēnu lasīt veicinoši faktori “, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Laila Ruķe
 
7.Psiholoģija
2.vieta: Kristīne Ņikiforova un Paula Graudiņa, “Jauniešu seriālu skatīšanās paradumi”, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Viktorija Markule
 
8.Ķīmija
1.vieta: Kalvis Kronbergs un Roberts Puriņš, “Bioloģiskās aktivitātes izvērtējums un salīdzinājums musli pārtikas produktos”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sarmīte Dreijalte
2.vieta: Rebeka Raiska, “Konservanti AS „Dzintars” šampūnos un to darbības izpēte”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sarmīte Dreijalte
               
9.Bioloģija
1.vieta: Beatrise Ozola, “Usmas ezerā mītošo zivju sugu vecuma noteikšana”, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Dace Sarkane Plijeva
1.vieta: Lorna Barbara Erla, “Ziemeļu gulbju populācijas izpēte Latvijas ūdenstilpnēs 2017.gadā” Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Kriškāne
 
10.Veselības zinātne
1.vieta: Emīls Bērziņš, “Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijaa 12.un 7.klases skolēnu veselīgā dzīves veida salīdzināšana”, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Dace Sarkane Plijeva 
2.vieta: Elīza Siliņa, “Kā PH līmeņa izmaiņas mutes dobumā ietekmē jauniešu mutes veselību”, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Dace Sarkane Plijeva  
Atzinība: Rebeka Štāle un Elīza Prindule, “Asinsspiediena izmaiņas pēc fiziskas slodzes”, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Vaira Buža
    
11.Vides zinātne 
1.vieta: Rītavs Žigurs, “Dižkoki Jaunpiebalgas novadā” Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Dace Sarkane Plijeva
2.vieta: Alise Līce, “Cēsu naftas bāzes ietekme uz Priekuļu novada Dukuru ciema pazemes ūdeņu piesārņojumu ar naftas produktiem”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inguna Gaile
 
12.Socioloģija
1.vieta: Signija Betima Baranovska, “Infrastruktūras attīstība Drustu pagastā 2007.-2017.gads”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Solveiga Upīte
2.vieta Sanita Jansone un Dita Keiša, “Faktori, kas ietekmē bailes no zobārsta, un kā tos novērst: zobārstu viedoklis”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Solveiga Upīte                 
 
13.Vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums
1.vieta: Linda Prokofjeva, “Informācijas par Uzvaras dienu laikrakstā ”Padomju Druva” no 1965.līdz 1982.gadam”, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Aivars Karlsons
1.vieta: Anna Katrīna Golberga, “Ebreju kopiena Cēsīs (20.gs.pirmā puse)”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inese Sīmane                
 
14.Tieslietu zinātne
1.vieta: Olga Persaņa, “Pašvaldību informatīvo izdevumu tiesiskā regulējuma problēmas un to ietekme uz vietējo komercmediju situāciju Latvijā”, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ingūna Irbīte      
2.vieta: Hanna Mihailova, “Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 9.-11.klases skolēnu informētība par nepilngadīgo pārkāpumiem Cēsīs”, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājs Aivars Karlsons             
 
15.Filozofija
1.vieta: Aleksandra Ševeļeva, “Akadēmiskais plaģiātisms: starp ētisko un normatīvo perspektīvu”, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ingūna Irbīte    
         
16.Kulturoloģija
1.vieta: Monta Vīksna un Hugo Grūbe, “Cēsu Centrālās bibliotēkas loma Cēsu kultūrvidē 2011.-2016.gadā”, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Laima Pērkone         
1.vieta: Agnese Sauska, “Jāzepa Vītola recenziju nozīme latviešu klasiskās mūzikas attīstībā “, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ilga Šķendere                
 
17.Politika
1.vieta: Justīne Liene Laumane un Lizete Milija Goba, “Lauku un pilsētu pašvaldību jauniešu aktivitātes: Dzērbenes un Cēsu Jauniešu domes piemērs”, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Solveiga Upīte         
1.vieta: Mairis Teteris, “Politiskās aģitācijas paņēmieni pirms pašvaldību vēlēšanām Cēsīs un novadā 2017.gadā” Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotājas Solveiga Upīte un Inese Sīmane        
 
Ģeogrāfija 10.– 12.klasei tiešsaistē
10. klase
1. vieta: Andrejs Ķīlis,  Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inguna Gaile
2. vieta: Agris Ratniks, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inguna Gaile
3. vieta: Gustavs Dravants, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inguna Gaile  
Atzinība: Edvards Jurģis Auzāns, Sandra Siliņa, Patrīcija Logina,  Emīlija Ezeriņa, Asnāte Luīze Podniece, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inguna Gaile; Mārtiņš Ausmanis, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja  Anželika Burašņikova
11. klase
1. vieta: Renāts Jurševskis,  Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja  Inguna Gaile
2. vieta: Elīza Marta Stangaine Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inguna Gaile
3. vieta: Diāna Paula Upmale,  Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inguna Gaile 
Atzinība: Emīlija Kate Tomsone,  Kristiāns Potašovs un Trīne Žagare, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inguna Gaile  
12. klase
1. vieta: Dāvis Krūmiņš,  Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anželika Burašņikova
2. vieta: Alberts Trucis,  Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inguna Gaile
3. vieta: Kārlis Kreilis, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anželika Burašņikova
Atzinība: Elīna Radziņa un Rēzija Veronika Laumane, abas Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Inguna Gaile; Dmitrijs Dmitrijevs, Cēsu Pilsētas vidusskola, skolotāja Inguna Gaile  

Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlase tiešsaistē 
1. vieta: Sandra Siliņa,  Cēsu Valsts ģimnāzija
2. vieta: Agris Ratniks, Gustavs Dravants un  Andrejs Ķīlis, visi Cēsu Valsts ģimnāzija
3. vieta: Edgars Krūmiņš, Cēsu Valsts ģimnāzija
Atzinība: Matīss Platacis, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija; Anda Upane,  Cēsu 1. pamatskola
 
Apsveicam olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu lasījumu uzvarētājus!         
 
Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!
 
Paldies skolēniem un viņu vecākiem!
 
Informāciju sagatavoja:
Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe
Biruta Dambīte


Printēt