A  A  A
Lapas karte


Vai esi mājās uzstādījis dūmu detektorus?
 Skatīt atbildes
Novads » Kad paceļams valsts karogs

Kad paceļams valsts karogs

Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto:
1.maijā,
4.maijā,
21.augustā,
11.novembrī,
18.novembrī.


Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto:
25.martā,
14.jūnijā,
17.jūnijā,
4.jūlijā,
decembra pirmajā svētdienā.


Karoga lietošanas noteikumi
 
Ja Latvijas valsts karogs paceļams sēru noformējumā, virs karoga pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums ir 1/20 no karoga platuma un garums atbilst karoga platumam.
Mastā uzvilktu Latvijas valsts karogu nolaiž pusmastā bez sēru lentes.
Vietās, kur Latvijas valsts karogu lieto kopā ar citiem karogiem, sēru noformējumā lieto tikai Latvijas valsts karogu.

Ja karogu lieto pie ēkas fasādes, to visā platumā (vertikālo malu) piestiprina pie karoga kāta, kas ievietots īpašā pie ēkas fasādes piestiprinātā karoga turētājā tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes. Karoga kāts ir taisns un gluds, baltā krāsā. Karoga kāta augšējā galā ir dekoratīvs uzgalis. Pie ēkas fasādes novietojamu karoga kāta turētāju ieteicams izgatavot tā, lai tajā ievietotais karoga kāts atrastos 40 grādu leņķī pret ēkas fasādi.

Ja karogu lieto karoga mastā, karoga augšējo malu nostiprina mastā ne zemāk par 6 metriem no zemes tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes.
Karoga masts ir taisns un gluds, baltā vai alumīnija krāsā. Karoga masta augšējā galā var būt dekoratīvs lodveida vai sīpolveida uzgalis alumīnija, bronzas vai baltā krāsā.

Vietās, kur Latvijas valsts karogs netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā plkst. 9.00 un nolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00 vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības, sēru vai cita ceremonija, un nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies

Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldību noteiktajos gadījumos.

Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.

Latvijas valsts karoga lietošanu telpās un vai lietošanu kopā ar citiem karogiem nosaka Latvijas valsts karoga likums.

Latvijas valsts karogu lieto garantējot tam pienācīgu cieņu.

Latvijas valsts karogu aizliegts lietot:
1) pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī;
2) pie ēkām, kuru fasāde tiek remontēta;
3) citās nepiemērotās vietās un apstākļos.

Aizliegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi nepiemērotu Latvijas valsts karogu.

Lietošanai nederīgu Latvijas valsts karogu iznīcina diskrētā veidā.

Rokā turams vai nesams karogs - karoga kāts ir taisns un gluds. Karoga kāts ir no dabīga koka, nekrāsots. Karoga kāta augšējā galā ir dekoratīvs uzgalis

Infomācija sagatavota saskaņā ar likumu "Latvijas valsts karoga likumu" un Ministru kabineta 27.04.2010. noteikumiem Nr. 405 "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi"


Printēt